Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Spausdinti

Pirkimų vykdymas

Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje sukurta sistema, kuri vienija pirkėjus ir tiekėjus. Sistema skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Norint dalyvauti pirkimų procesuose tereikia kartą užsiregistruoti. Neprisiregistravę vartotojai turi galimybę matyti visus skelbimus, prenumeruoti ir gauti informaciją apie dominančius skelbimus ar sudominusio skelbimo nuoroda pasidalinti su kitais.
 
 
 
 
 
 
Atnaujintos administravimo bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklės, taikomos projektų pagal KPP priemones vykdytojams, palengvina bei paspartina projektų įgyvendinimą.
 
Anksčiau paramos gavėjas,  įsigydamas nedidelės vertės prekių, paslaugų ir darbų turėjo apklausti ne mažiau kaip tris tiekėjus. Pakeitus pirkimų taisykles ir supaprastinus investicijų įsigijimo tvarką, pirkimo apklausos būdu nebeliko. Pateikusiems paraiškas nuo 2017 m. kovo 31 d. nebereikia apklausti tiekėjų nei žodžiu, nei raštu, pakanka pateikti komercinius pasiūlymus. Anksčiau pirkimas apklausos būdu turėjo būti vykdomas projektų vykdytojams perkant prekes ir (arba) paslaugas, kurių vertė mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei darbus, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM. Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, pareiškėjams (kurie nėra perkančiosios organizacijos), teikiantiems paraiškas nuo 2017 m. kovo 31 d., pakanka pateikti tris komercinius pasiūlymus investicijų kainai pagrįsti, o įsigyjant investiciją tiekėjų apklausos atlikti nereikia. Vadinasi, galimų klaidų tikimybė ženkliai sumažėja.
 
Pirkimų procedūras reikia atlikti tik tiems prekių ir paslaugų pirkimams, kurių vertė, įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas, yra lygi arba didesnė nei 58 tūkst. Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei 145 tūkst. Eur be PVM.
 
Paramos gavėjai pirkimus konkurso būdu privalo vykdyti per "Projektų vykdytojų pirkimai" sistemą. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentai (t. y. kvietimas pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą, gauti tiekėjų pasiūlymai, susirašinėjimas ir pan.), kurie yra patalpinti pirkimų sistemoje, papildomai NMA nebeteikiami.
 
Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones įgyvendinti, turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus.
 
Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai

 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. lapkričio 29 d. 10:17