Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Dokumentų formos / ataskaitos

Spausdinti

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“:
 
Atkreipiame dėmesį, kad šios dokumentų formos yra skirtos susipažinimui, o paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą (elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos).
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val. 
 
 
Paraiškos formos, teikiamos per ŽŪMIS, pildymo instrukcija:
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Miško veisimas“:
 
Atkreipiame dėmesį, kad šios dokumentų formos yra skirtos susipažinimui, o paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą (elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos).
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val. 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“:
 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 1 d. 14:16