Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Dokumentų formos / ataskaitos

Spausdinti

Ūkio ir verslo plėtra

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse", kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka (2020 m.):
 
Paraišką galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga (jeigu tokia galimybė yra suteikta). Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.
 
Paraiškos, teikiamos per ŽŪMIS, pildymo instrukcija:
 

Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse", kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka (2019 m.):
 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" (kompensuojant išlaidas iki 40 000 Eur) (2018 m.):
 
 
Papildomi dokumentai:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur. (2018 m.):
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui":
 
Paraišką galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga. Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams":
 
Paraišką galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga (jeigu tokia galimybė yra suteikta). Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai":
 
Paraišką galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga (jeigu tokia galimybė yra suteikta). Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų":
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 30 d. 16:42