Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Dokumentų formos

Spausdinti

Ūkio ir verslo plėtra

Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui":
 
Atkreipiame dėmesį, kad šios dokumentų formos yra skirtos susipažinimui, o paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą (elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos). 
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
 

Dokumentų formos pagal veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams":
 
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas galima teikti ir per ŽŪMIS užpildant elektroninę dokumento formą (elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos).
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse":
 
Atkreipiame dėmesį, kad šios dokumentų formos yra skirtos susipažinimui, o paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą (elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos).
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
Papildomi dokumentai:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai":
 
Atkreipiame dėmesį, kad šios dokumentų formos yra skirtos susipažinimui, o paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą (elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos).
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
 
Paraiškos formos, teikiamos per ŽŪMIS, pildymo instrukcija:
Kitos dokumentų formos:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų":
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. lapkričio 23 d. 13:45