Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Dokumentų formos / ataskaitos

Spausdinti

Ūkio ir verslo plėtra

Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" (kompensuojant išlaidas iki 40 000 Eur):
 
 
Papildomi dokumentai:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur.:
 
Paraišką galima teikti NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose arba elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga (jeigu tokia galimybė yra suteikta). Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui":
 
Paraišką galima teikti NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose arba elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga (jeigu tokia galimybė yra suteikta). Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams":
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai":
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų":
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 12 d. 16:41