Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Dokumentų formos / ataskaitos

Spausdinti

Investicijos į materialųjį turtą

Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą":
 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą":
 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas":
 
Paraišką galima teikti NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose arba elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga (jeigu tokia galimybė yra suteikta). Atkreipiame dėmesį, kad elektroninės paramos paraiškos formos laukų išdėstymas ir pavadinimas gali skirtis nuo spausdintinės (popieriuje teikiamos) versijos.
 
Kitos dokumentų formos:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti:
 
 

 
Dokumentų formos pagal veiklą Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 7 d. 15:12