Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Dokumentų formos / ataskaitos

Spausdinti

Investicijos į materialųjį turtą

Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą":
 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą":
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas":
​---------
​---------
 
Kitos dokumentų formos:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai:
 

 
Dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti:
 
 

 

 
Dokumentų formos pagal veiklą Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 13 d. 10:43