Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Dokumentų formos / ataskaitos

Spausdinti

Ataskaitų, sutarčių ir kitos dokumentų formos

PAVYZDINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GALUTINĖS ATASKAITOS/UŽBAIGTO PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS FORMOS
 
Pagal paramos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla": 
 

 
Pagal paramos priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą": 
 

 
Pagal paramos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą":
 
​----------------

 
Pagal paramos priemonę „Bendradarbiavimas":
 
​----------------
 
​----------------

 
Pagal paramos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra":
 
​----------------
​----------------
​----------------
​----------------

 
Pagal paramos priemonę „LEADER":
 

 
Pagal paramos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse":
 

 
Pagal paramos priemonę „Techninė pagalba":
 

 
Pagal paramos priemonę Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes":

 
PAVYZDINĖS SUTARČIŲ FORMOS:
 

 
KITOS PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ FORMOS:
  • Prašymo forma (29.00 Kb) (parengta pagal Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas)
  • Prašymo forma (15.28 Kb) (parengta pagal Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas ir pritaikyta pildyti kompiuteriu)
 
Svarbu: lentelėje norėdami pridėti papildomas eilutes, turite paspausti „Enable Content" mygtuką. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 18 d. 16:05