(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Spausdinti

Pirkimų vykdymas

Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones įgyvendinti, turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus.
 
Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai
 
 
Sankcijos už pirkimų pažeidimus
 
 
 
Pavyzdinės dokumentų formos
 
 
Naudinga informacija
 
 
Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika (Aktuali teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2016-09-01) (55.09 Kb)
Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika (Aktuali teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2016-09-01) (55.09 Kb)
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 12 d. 10:49