(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Spausdinti

Dokumentų formos

 

 
1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“
 
1. Profesinio mokymo ir informavimo veikla
2. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
5. Pusiau natūrinis ūkininkavimas
6. Žemės ūkio valdų modernizavimas
7. Miškų ekonominės vertės didinimas
8. Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra
10. Dalyvavimas maisto kokybės schemose
 
2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
 
2. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
3. Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
4. Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas
5. Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
6. Pelno nesiekiančios investicijos
7. Miškų aplinkosaugos išmokos
 
3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
 
1. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
 
4 KRYPTIS „Leader“ metodu įgyvendinamos priemonės
 
1. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
 
„Techninė pagalba“
 
2. Nacionalinis kaimo tinklas
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. kovo 24 d. 12:46