(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Spausdinti

Apie programą

 
 
 
 
 
 
 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa:     
 
Lietuvių kalba:
 
        * vertimas į lietuvių kalbą, originali Programos versija – anglų k.
 
Anglų kalba:
 
 
Nacionalinė 2007-2013 metų kaimo plėtros strategija:
 
 
Administravimo taisyklės:
 
 

 
Nuo 2007 m. parama žemės ūkiui buvo skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą (KPP). KPP sudarė daugiau kaip 50 kaimo plėtrai skirtų paramos priemonių ir veiklos sričių. Iš viso pagal šią septynerių metų programą Lietuvos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti, aplinkai ir kraštovaizdžiui tvarkyti, kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, smulkiajam verslui auginti ir užimtumui kaime didinti buvo skirta 2,286 mlrd. eurų paramos lėšų. 2015 m. gruodžio 31 d. baigtas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimas. Kaip rodo Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenys, programa įgyvendinta sėkmingai – visos jai skirtos lėšos buvo panaudotos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 4 d. 16:27