(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Spausdinti

Administravimo ir įgyvendinimo taisyklės

Administravimo taisyklės
 
 
1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“
 
 
2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
 
 
3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
 
 
4 KRYPTIS „Leader“  metodu įgyvendinamos priemonės
 
 
„Techninė pagalba“
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 27 d. 11:04