Ši interneto svetainė naudoja slapukus
Sutinku Nesutinku Daugiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Lietuvos Herbas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa

Pareiškėjai ir paramos gavėjai

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ projektų žemėlapis
 
 
Strategijos vykdytojų pirmumo eilė
 
Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578, 551.6 punkto nuostatomis, Agentūra iki 2014 m. rugpjūčio 25 d. sudarė strategijos vykdytojų pirmumo eilę. Į strategijos vykdytojų pirmumo eilę įrašyti tik tie strategijų vykdytojai, kurių lėšų vietos projektams įgyvendinti faktiniai išmokėjimai viršija 75 proc. Strategijų vykdytojų pirmumo eilė iki 2014 m. gruodžio 31 d. gali būti papildoma naujais strategijų vykdytojais, kurių lėšų išmokėjimai vietos projektams įgyvendinti pasieks 75 proc. (šie strategijų vykdytojai įrašomi į eilės galą).
 
 
Paramos gavėjai ir pareiškėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones viešinami NMA informaciniame portale:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 31 d. 08:52