(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Kaimo plėtros 2004–2006 m. planas

Spausdinti

Bendroji informacija

2004–2006 m. programavimo laikotarpiu viena iš ES programų, reglamentuojančių finansinės paramos teikimą Lietuvos kaimo plėtrai ir žemės ūkiui, buvo Kaimo plėtros 2004–2006 m. planas (toliau – 2004–2006 m. KPP).
 
 
Bendrasis 2004–2006 m. KPP tikslas buvo didinti žemės ūkio konkurencingumą, kurti galimybes veiklos įvairinimui bei skatinti aplinkosaugą. Siekiant šių tikslų, buvo patvirtintos septynios priemonės. Ūkininkams kaip negrąžintina subsidija parama skirta pagal šešias iš jų:
 
  1. Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas.
  2. Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais.
  3. Agrarinė aplinkosauga.
  4. Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku.
  5. Pusiau natūrinių restruktūrizuojamų ūkių rėmimas.
  6. Standartų laikymasis.
 
Išvardytoms šešioms priemonėms bei septintajai priemonei „Techninė parama“ buvo skirta 1,69 mlrd. litų. Visa ši parama turėjo būti išmokėta iki 2008 m. gruodžio 31 d. 2004–2006 m. KPP buvo sėkmingai įgyvendintas – įsisavinta 100 proc. skirtų lėšų. Tikslą pasiekti padėjo ir tai, kad, reaguojant į vienų priemonių didesnį, o kitų mažesnį populiarumą, buvo kelis kartus perskirstytos lėšos, skirtos atskiroms paramos priemonėms.
 

 
Bendroji statistika:
 
 

 
Dokumentų formos ir atmintinės:
 
Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas:
 
 
Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 19 d. 13:26