(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Šiuo metu vykdomos paramos programos

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planas
Nuo 2023 m. ES parama žemės ūkiui bei kaimo plėtrai pradedama skirstyti pagal 2023–2027 m. strateginį planą. Pasinaudokite galimybe gauti ES paramą ir prisidėkite prie tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros.
Plačiau
Tiesioginės išmokos
Lietuvoje nuo 2004 m. taikoma vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schema. Tai paramos schema, pagal kurią tiesioginės išmokos mokamos už turimą žemės ūkio naudmenų plotą, nepriklausomai nuo gaminamos produkcijos pobūdžio.
Plačiau
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
Šiuo metu ES parama žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Sužinokite daugiau apie paramos priemones ir jų įgyvendinimą bei pasinaudokite dar likusiomis galimybėmis gauti paramą.
Plačiau
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programa
Šia programa siekiama skatinti tausią žvejybą, tvarią akvakultūros veiklą, sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai ir stiprinti tarptautinį vandenynų valdymą. Parama teikiama iš Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF).
Plačiau