(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Šiuo metu vykdomos paramos programos

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
Šiuo metu ES parama žemės ūkiui skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Pasinaudokite galimybėmis gauti paramą bei sužinokite daugiau apie paramos priemones ir jų įgyvendinimą.
Plačiau
Tiesioginės išmokos
Lietuvoje nuo 2004 m. taikoma vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schema. Tai paramos schema, pagal kurią tiesioginės išmokos mokamos už turimą žemės ūkio naudmenų plotą, nepriklausomai nuo gaminamos produkcijos pobūdžio.
Plačiau