(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"8671","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2016 m. I)"},{"item_id":"8675","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2016 m.)"},{"item_id":"8682","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2016 m.)"},{"item_id":"9709","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2016 m. II)"},{"item_id":"8678","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2016 m.)"},{"item_id":"8679","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2016 m.)"},{"item_id":"8669","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2016 m.)"},{"item_id":"8680","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2016 m.)"},{"item_id":"9696","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2016 m.)"},{"item_id":"8670","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2016 m.)"},{"item_id":"9697","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2016 m.)"},{"item_id":"8664","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2016 m.)"},{"item_id":"8693","name":"Parama pla\u010diajuos\u010dio ry\u0161io infrastrukt\u016brai"},{"item_id":"9231","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu"},{"item_id":"9230","name":"Parama smulki\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2016 m.)"},{"item_id":"8689","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2016 m. II)"},{"item_id":"8690","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2016 m.)"},{"item_id":"8683","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2016 m.)"},{"item_id":"10033","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (projektiniai pasi\u016blymai) (2016 m.)"},{"item_id":"10031","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (projektiniai pasi\u016blymai) (2016 m.)"},{"item_id":"9932","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2016 m. II)"},{"item_id":"8694","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2016 m.)"},{"item_id":"8668","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2016 m. I)"},{"item_id":"8696","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2016 m.)"},{"item_id":"8686","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2016 m.)"},{"item_id":"8672","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2016 m.)"},{"item_id":"8666","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2016 m. I)"},{"item_id":"8673","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2016 m.)"},{"item_id":"8685","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. I)"},{"item_id":"8687","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. I)"},{"item_id":"9720","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2016 m. I)"},{"item_id":"9719","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2016 m.)"},{"item_id":"10025","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2016 m.)"},{"item_id":"8695","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2016 m.)"},{"item_id":"8692","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.) (EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 galimybi\u0173 studij\u0173 pateikimas)"},{"item_id":"9721","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2017 m.)"},{"item_id":"8691","name":"Parama \u017eem\u0117s konsolidacijai (2015 m.)"},{"item_id":"9949","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2015 m.)"},{"item_id":"9939","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2015 m.)"},{"item_id":"9950","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (pieno sektoriui) (2015 m.)"},{"item_id":"9944","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2015 m.)"},{"item_id":"9946","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2015 m.)"},{"item_id":"8677","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS (2015 m.)"},{"item_id":"8681","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (visiems sektoriams, i\u0161skyrus pieno sektori\u0173) (2015 m.)"},{"item_id":"9934","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2015 m.)"},{"item_id":"9936","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2015 m.)"},{"item_id":"8674","name":"Parama vietiniams keliams (2015 m.)"},{"item_id":"9945","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2015 m.)"},{"item_id":"9941","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2015 m.)"},{"item_id":"8676","name":"Parengiamoji parama (KPP) (2015 m.)"},{"item_id":"9938","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2014 m.)"},{"item_id":"9722","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. I)"},{"item_id":"10507","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2016 m. II)"},{"item_id":"10541","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. II)"},{"item_id":"10542","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)"},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11130","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)"},{"item_id":"11499","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2017 m.)"},{"item_id":"11501","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. I)"},{"item_id":"11519","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2017 m.)"},{"item_id":"11514","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2017 m.)"},{"item_id":"11535","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. I)"},{"item_id":"11536","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. II) "},{"item_id":"11537","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2017 m.)"},{"item_id":"11538","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2017 m.)"},{"item_id":"11542","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. I)"},{"item_id":"11543","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. I)"},{"item_id":"11544","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)"},{"item_id":"11609","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. II)"},{"item_id":"11610","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.)"},{"item_id":"11611","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2017 m.)"},{"item_id":"11612","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2017 m.)"},{"item_id":"11613","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2017 m.)"},{"item_id":"11614","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)"},{"item_id":"11615","name":"Mi\u0161ko veisimas (2017 m.)"},{"item_id":"11616","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2017 m.)"},{"item_id":"11617","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (2017 m.)"},{"item_id":"11618","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (2017 m.)"},{"item_id":"11619","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2017 m.)"},{"item_id":"11620","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2017 m.)"},{"item_id":"11624","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2017 m.)"},{"item_id":"11625","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2017 m.)"},{"item_id":"11626","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2017 m.)"},{"item_id":"11742","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2017 m.)"},{"item_id":"11775","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2017 m.)"},{"item_id":"11776","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2017 m.)"},{"item_id":"11778","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2017 m.)"},{"item_id":"11779","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2017 m.)"},{"item_id":"13491","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2017 m.)"},{"item_id":"14432","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. II)"},{"item_id":"14433","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)"},{"item_id":"15072","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m.)"},{"item_id":"15156","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2018 m.)"},{"item_id":"15328","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. I)"},{"item_id":"15329","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2018 m.)"},{"item_id":"15330","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2018 m.)"},{"item_id":"15484","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)"},{"item_id":"15485","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. II)"},{"item_id":"15486","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. III)"},{"item_id":"15487","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15488","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)"},{"item_id":"15491","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. III)"},{"item_id":"15492","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15493","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)"},{"item_id":"15494","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)"},{"item_id":"15501","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2018 m.)"},{"item_id":"15502","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2018 m.)"},{"item_id":"15503","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2018 m. I)"},{"item_id":"15504","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2018 m. II)"},{"item_id":"15505","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2018 m. I)"},{"item_id":"15508","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2018 m.)"},{"item_id":"15509","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (kompensuojant i\u0161laidas iki 40 t\u016bkst. eur\u0173) (2018 m.)"},{"item_id":"15510","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2018 m.)"},{"item_id":"15516","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2018 m. II)"},{"item_id":"15517","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2018 m.)"},{"item_id":"15518","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2018 m.)"},{"item_id":"15519","name":"Mi\u0161ko veisimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15520","name":"Mi\u0161ko veisimas (2018 m. II)"},{"item_id":"15521","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2018 m.)"},{"item_id":"15522","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2018 m.)"},{"item_id":"15523","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2018 m.)"},{"item_id":"15524","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2018 m. I)"},{"item_id":"15525","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) (EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 galimybi\u0173 studij\u0173 pateikimas)"},{"item_id":"15526","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) "},{"item_id":"15527","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2018 m.)"},{"item_id":"15528","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m. I)"},{"item_id":"15529","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m. II)"},{"item_id":"16977","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2018 m.)"},{"item_id":"16978","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2018 m.)"},{"item_id":"16979","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2018 m.)"},{"item_id":"16980","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2018 m.)"},{"item_id":"17012","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2018 m.)"},{"item_id":"17838","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2018 m.)"},{"item_id":"18647","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (i\u0161moka iki 16 t\u016bkst. Eur) (2018 m.)"},{"item_id":"19058","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2018 m. II)"},{"item_id":"19659","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2019 m.)"},{"item_id":"19704","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m.)"},{"item_id":"19705","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. I)"},{"item_id":"19759","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2019 m.)"},{"item_id":"19760","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2019 m.)"},{"item_id":"19761","name":"Parai\u0161k\u0173 pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2019 m.)"},{"item_id":"19762","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. II)"},{"item_id":"19763","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. III)"},{"item_id":"19764","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2019 m. IV)"},{"item_id":"19765","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2019 m. I)"},{"item_id":"19766","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"19767","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2019 m.)"},{"item_id":"19768","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2019 m.)"},{"item_id":"19769","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2019 m.)"},{"item_id":"19773","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2019 m. I)"},{"item_id":"19774","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2019 m.)"},{"item_id":"19775","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2019 m.)"},{"item_id":"19776","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2019 m.)"},{"item_id":"19777","name":"Mi\u0161ko veisimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19778","name":"Mi\u0161ko veisimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19779","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2019 m.)"},{"item_id":"19780","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2019 m.)"},{"item_id":"19781","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2019 m.)"},{"item_id":"19782","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2019 m.)"},{"item_id":"19783","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2019 m.)"},{"item_id":"19784","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2019 m.)"},{"item_id":"19785","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2019 m.)"},{"item_id":"19786","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19787","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"19788","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. I)"},{"item_id":"19789","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. II)"},{"item_id":"19790","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. III)"},{"item_id":"19791","name":"Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2019 m. IV)"},{"item_id":"19792","name":"Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)"},{"item_id":"19793","name":"Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"19794","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)"},{"item_id":"19795","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"19796","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. III)"},{"item_id":"19797","name":"Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. IV)"},{"item_id":"20036","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2019 m. II)"},{"item_id":"20094","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2019 m.)"},{"item_id":"20095","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2019 m.)"},{"item_id":"20096","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2019 m.)"},{"item_id":"20097","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2019 m.)"},{"item_id":"20310","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2019 m. II)"},{"item_id":"20706","name":"Konsultavimo paslaug\u0173 teik\u0117j\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas (2019 m.)"},{"item_id":"20987","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2019 m.)"},{"item_id":"21012","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2019 m. I)"},{"item_id":"22256","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (kai verslo plano \u012fgyvendinimui mokama i\u0161moka) (2019 m.)"},{"item_id":"22823","name":"Parama vietiniams keliams (2019 m.)"},{"item_id":"22849","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai (2019 m. II)"},{"item_id":"24454","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2020 m.)"},{"item_id":"24463","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2020 m.)"},{"item_id":"24467","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)"},{"item_id":"24475","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2020 m. I)"},{"item_id":"24469","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2020 m.)"},{"item_id":"24470","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2020 m. I)"},{"item_id":"24471","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2020 m. II)"},{"item_id":"24485","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2020 m.)"},{"item_id":"24476","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2020 m.)"},{"item_id":"24477","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2020 m.)"},{"item_id":"24478","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2020 m.)"},{"item_id":"24481","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (kai verslo plano \u012fgyvendinimui mokama i\u0161moka) (2020 m.)"},{"item_id":"24483","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (pienin\u0117s galvijininkyst\u0117s sektoriui) (2020 m.)"},{"item_id":"24484","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2020 m.)"},{"item_id":"24486","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"24487","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (I)"},{"item_id":"24488","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2020 m.)"},{"item_id":"24489","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (2020 m.)"},{"item_id":"24490","name":"Mi\u0161ko veisimas (2020 m. I)"},{"item_id":"24491","name":"Mi\u0161ko veisimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24492","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2020 m.)"},{"item_id":"24494","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2020 m. I)"},{"item_id":"24495","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2020 m. I)"},{"item_id":"24496","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2020 m.)"},{"item_id":"24497","name":"EIP veiklos grup\u0117ms kurti galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24498","name":"EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas (2020 m.)"},{"item_id":"24499","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2020 m.)"},{"item_id":"24500","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. I)"},{"item_id":"24501","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2020 m. I)"},{"item_id":"24502","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2020 m. II)"},{"item_id":"24506","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. I)"},{"item_id":"24508","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"24509","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2020 m.)"},{"item_id":"25445","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti rengini\u0173 komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2020 m. I)"},{"item_id":"25568","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. I)"},{"item_id":"25569","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)"},{"item_id":"25570","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)"},{"item_id":"25571","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)"},{"item_id":"25572","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)"},{"item_id":"25573","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. I)"},{"item_id":"25574","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2020 m. I)"},{"item_id":"25575","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2020 m. II)"},{"item_id":"25576","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2020 m. III)"},{"item_id":"25948","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti rengini\u0173 komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2020 m. II)"},{"item_id":"26022","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2020 m.)"},{"item_id":"26023","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2020 m.)"},{"item_id":"26024","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2020 m.)"},{"item_id":"26025","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2020 m.)"},{"item_id":"26841","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. II)"},{"item_id":"26842","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. III)"},{"item_id":"26843","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"26847","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2020 m.)"},{"item_id":"27460","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2020 m.)"},{"item_id":"28648","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (II)"},{"item_id":"29385","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2020 m. II)"},{"item_id":"29386","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2020 m. II)"},{"item_id":"29650","name":"I\u0161imtin\u0117 laikina parama \u016bkininkams ir MV\u012e, kuriuos ypa\u010d paveik\u0117 COVID-19 kriz\u0117 "},{"item_id":"30520","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2020 m.)"},{"item_id":"31587","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2020 m. II)"},{"item_id":"32975","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2021 m.)"},{"item_id":"32976","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"32977","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2021 m.)"},{"item_id":"32979","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2021 m.)"},{"item_id":"32981","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32982","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32983","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)"},{"item_id":"32984","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. I)"},{"item_id":"32985","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. II)"},{"item_id":"32986","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32987","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32988","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32989","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32990","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m.)"},{"item_id":"32991","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. I)"},{"item_id":"32992","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. II)"},{"item_id":"32993","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. III)"},{"item_id":"32994","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)"},{"item_id":"32995","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"32996","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"32999","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)"},{"item_id":"33000","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"33001","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33002","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. I)"},{"item_id":"33003","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. II)"},{"item_id":"33004","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. III)"},{"item_id":"33006","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (2021 m.)"},{"item_id":"34449","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2021 m.)"},{"item_id":"34450","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. I)"},{"item_id":"34451","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2021 m. II)"},{"item_id":"34452","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2021 m. I)"},{"item_id":"34453","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34454","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2021 m.)"},{"item_id":"34455","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"34456","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2021 m.)"},{"item_id":"34457","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2021 m.)"},{"item_id":"34459","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2021 m.)"},{"item_id":"34460","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2021 m.)"},{"item_id":"34461","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2021 m.)"},{"item_id":"34462","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2021 m.)"},{"item_id":"34463","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2021 m.)"},{"item_id":"34464","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m. I)"},{"item_id":"34757","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2021 m.)"},{"item_id":"34766","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2021 m.)"},{"item_id":"34767","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kitoki\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2021 m.)"},{"item_id":"34768","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2021 m.)"},{"item_id":"35344","name":"I\u0161imtin\u0117 laikina parama \u016bkininkams ir MV\u012e, kuriuos ypa\u010d paveik\u0117 COVID-19 kriz\u0117 (2021 m.)"},{"item_id":"35992","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2021 m.)"},{"item_id":"37630","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2021 m. III EURI)"},{"item_id":"38631","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m. II)"},{"item_id":"39534","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)"},{"item_id":"40003","name":"Konsultavimo paslaug\u0173 teik\u0117j\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas (2022 m.)"},{"item_id":"40028","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2022 m.)"},{"item_id":"40037","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2022 m. I)"},{"item_id":"40039","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2022 m.)"},{"item_id":"40041","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2022 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"40053","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2022 m. I)"},{"item_id":"40056","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)"},{"item_id":"40059","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)"},{"item_id":"40062","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti rengini\u0173 komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. I)"},{"item_id":"40063","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. I)"},{"item_id":"40069","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (2022 m.)"},{"item_id":"40895","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2022 m. I)"},{"item_id":"41183","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2022 m. II EURI)"}],"9028":[{"item_id":"9184","name":"Susietoji parama (2016 m.)"},{"item_id":"9183","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2016 m.)"},{"item_id":"9959","name":"Susietoji parama (2015 m.)"},{"item_id":"9960","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2015 m.)"},{"item_id":"10989","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2017 m.)"},{"item_id":"16771","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2018 m.)"},{"item_id":"19872","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2019 m.)"},{"item_id":"26007","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2020 m.)"},{"item_id":"34750","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2021 m.)"}],"8837":[{"item_id":"9736","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2016 m. I)"},{"item_id":"9737","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (\u012f energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105 ir atsinaujinan\u010dios energijos i\u0161teklius) (2016 m.)"},{"item_id":"9251","name":"\u017duv\u0173 pra\u0117jimo tak\u0173 \u012frengimas ir atk\u016brimas"},{"item_id":"9738","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas"},{"item_id":"8847","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2016 m.)"},{"item_id":"8848","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2016 m.)"},{"item_id":"8846","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2016 m.)"},{"item_id":"8845","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2016 m.)"},{"item_id":"8844","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (2016 m.)"},{"item_id":"8843","name":"Parama europini\u0173 unguri\u0173 i\u0161tekli\u0173 valdymo planui Lietuvoje \u012fgyvendinti"},{"item_id":"8842","name":"Gamybos ir prekybos planai"},{"item_id":"8841","name":"Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakult\u016bra (2015 m.)"},{"item_id":"8840","name":"Parengiamoji parama"},{"item_id":"10831","name":"Parama \u017evejybos galimybi\u0173 paskirstymo sistemoms"},{"item_id":"10832","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2016 m. II)"},{"item_id":"10833","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas"},{"item_id":"11771","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. I)"},{"item_id":"11772","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.)"},{"item_id":"12135","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. II)"},{"item_id":"12137","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)"},{"item_id":"12157","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2017 m. I)"},{"item_id":"12158","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.)"},{"item_id":"12159","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12160","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2017 m.)"},{"item_id":"12161","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2017 m.)"},{"item_id":"12163","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12165","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12369","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2017 m.)"},{"item_id":"12424","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2017 m.)"},{"item_id":"12425","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis"},{"item_id":"12426","name":"Bendradarbiavimo veikla (2017 m.)"},{"item_id":"12427","name":"Parengiamoji parama (2017 m.)"},{"item_id":"12428","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas (2017 m.)"},{"item_id":"14043","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2017 m. II)"},{"item_id":"14813","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas (2017 m. II)"},{"item_id":"15191","name":"\u017dini\u0173 apie j\u016bros b\u016bkl\u0119 gerinimas"},{"item_id":"15469","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis"},{"item_id":"15603","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15604","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2018 m. I)"},{"item_id":"15605","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2018 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15606","name":"Gamybos ir prekybos planai (2018 m.)"},{"item_id":"15767","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m.)"},{"item_id":"15768","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2018 m.)"},{"item_id":"15772","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"15773","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15774","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2018 m. II)"},{"item_id":"15777","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2018 m.)"},{"item_id":"15778","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2018 m.)"},{"item_id":"15779","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2018 m.)"},{"item_id":"15780","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15782","name":"Bendradarbiavimo veikla (2018 m.)"},{"item_id":"15783","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2018 m.)"},{"item_id":"15784","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m.)"},{"item_id":"15785","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15786","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15787","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2018 m. II)"},{"item_id":"15788","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2018 m. III)"},{"item_id":"18102","name":"Rinkodaros priemon\u0117s. Respublikin\u0117 \u017euvininkyst\u0117s produkt\u0173 vartojimo skatinimo kampanija (2018 m.)"},{"item_id":"18588","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2018 m.)"},{"item_id":"18956","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti \u012fpareigojimo i\u0161krauti vis\u0105 laimik\u012f laikym\u0105si (2018 m.)"},{"item_id":"19813","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117 (2019 m.)"},{"item_id":"19815","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2019 m. I)"},{"item_id":"19816","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2019 m. II)"},{"item_id":"19818","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m.)"},{"item_id":"19819","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"19820","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"19821","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2019 m.)"},{"item_id":"19822","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2019 m.)"},{"item_id":"19823","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"19824","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2019 m.)"},{"item_id":"19825","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19826","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. IV) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19827","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2019 m. I)"},{"item_id":"19828","name":"Rinkodaros priemon\u0117s. Respublikin\u0117 \u017euvininkyst\u0117s produkt\u0173 vartojimo skatinimo kampanija (2019 m.)"},{"item_id":"19829","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19830","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"19831","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"20707","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti \u012fsipareigojimo i\u0161krauti vis\u0105 laimik\u012f laikym\u0105si (2019 m.)"},{"item_id":"20708","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2019 m. I)"},{"item_id":"20709","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"20710","name":"Bendradarbiavimo veikla (2019 m.)"},{"item_id":"20990","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"21048","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117 (2019 m. II)"},{"item_id":"21052","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"21053","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"21054","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2019 m. II)"},{"item_id":"21055","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2019 m. II)"},{"item_id":"21057","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"21058","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2019 m. III) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"21059","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2019 m. II)"},{"item_id":"21060","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2019 m. II)"},{"item_id":"23034","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2019 m. I)"},{"item_id":"23086","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2019 m. II)"},{"item_id":"23087","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2019 m. III)"},{"item_id":"24745","name":"Kompensacijos \u017evejybos \u012fmoni\u0173 darbuotojams"},{"item_id":"24998","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2020 m. I)"},{"item_id":"25044","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2020 m. I)"},{"item_id":"25045","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2020 m. I)"},{"item_id":"25046","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.)"},{"item_id":"25047","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"25048","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2020 m.)"},{"item_id":"25049","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti \u012fsipareigojimo i\u0161krauti vis\u0105 laimik\u012f laikym\u0105si (2020 m.)"},{"item_id":"25050","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"25051","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2020 m. I)"},{"item_id":"25052","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"25053","name":"Kompensacijos \u017evejybos \u012fmoni\u0173 darbuotojams (2020 m.)"},{"item_id":"25054","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2020 m. I)"},{"item_id":"25055","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2020 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"25056","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2020 m. I)"},{"item_id":"25057","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2020 m.)"},{"item_id":"25058","name":"Gyv\u016bn\u0173 sveikatos ir gerov\u0117s priemon\u0117s (2020 m.)"},{"item_id":"25059","name":"Iniciatyvos, kuriomis siekiama suma\u017einti akvakult\u016bros priklausomyb\u0119 nuo veterinarini\u0173 vaist\u0173 (2020 m.)"},{"item_id":"25064","name":"Gamybos ir prekybos planai (2020 m. I)"},{"item_id":"25065","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2020 m.)"},{"item_id":"25072","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m. I)"},{"item_id":"25076","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"27872","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2020 m. II)"},{"item_id":"30742","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2020 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"30756","name":"COVID-19 protr\u016bkio neigiamo poveikio akvakult\u016brai ma\u017einimas"},{"item_id":"30790","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m. II)"},{"item_id":"30791","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2020 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"30795","name":"Gamybos ir prekybos planai (2020 m. II)"},{"item_id":"30797","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2020 m. II)"},{"item_id":"30799","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020 m.)"},{"item_id":"30800","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas (2020 m. II)"},{"item_id":"30801","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2020 m. III)"},{"item_id":"30802","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2020 m. II)"},{"item_id":"33627","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2021 m.)"},{"item_id":"33628","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"33629","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2021 m.)"},{"item_id":"33630","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti \u012fsipareigojimo i\u0161krauti vis\u0105 laimik\u012f laikym\u0105si (2021 m.)"},{"item_id":"33631","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2021 m. I)"},{"item_id":"33632","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"33633","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"33634","name":"Kompensacijos \u017evejybos \u012fmoni\u0173 darbuotojams (2021 m.)"},{"item_id":"33637","name":"Laikinas \u017evejybos veiklos nutraukimas d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2021 m.)"},{"item_id":"33638","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2021 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"33639","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m. I)"},{"item_id":"33640","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2021 m. I)"},{"item_id":"33641","name":"Bendradarbiavimo veikla (2021 m.)"},{"item_id":"33643","name":"Gamybos ir prekybos planai (2021 m. I)"},{"item_id":"33644","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2021 m.)"},{"item_id":"33645","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. I)"},{"item_id":"33646","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. I (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"36753","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m.)"},{"item_id":"36754","name":"Gamybos ir prekybos planai (2021 m. II)"},{"item_id":"36755","name":"\u017dvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (2021 m.)"},{"item_id":"36756","name":"Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakult\u016bra (2021 m.)"},{"item_id":"38430","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. II (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"38431","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2021 m. II)"},{"item_id":"38432","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2021 m. II)"},{"item_id":"38433","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2021 m. II)"},{"item_id":"38434","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2021 m. II)"},{"item_id":"38435","name":"Gamybos ir prekybos planai (2021 m. III)"},{"item_id":"40647","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2022 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"40649","name":"\u017dvejybos uostai, i\u0161krovimo vietos, aukcion\u0173 patalpos ir priedangos. Investicijos \u012f \u017evejybos uost\u0173 ir aukcion\u0173 patalp\u0173 infrastrukt\u016bros arba i\u0161krovimo viet\u0173 ir priedang\u0173 gerinim\u0105 (2022 m.)"},{"item_id":"40650","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40653","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2022 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"40654","name":"Produktyvios investicijos \u012f didel\u0117s apimties akvakult\u016bros gamyb\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2022 m.)"},{"item_id":"40656","name":"Gamybos ir prekybos planai (2022 m.)"},{"item_id":"40659","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2022 m.) (Supaprastinta parama)"}],"8910":[{"item_id":"9214","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2014\u20132016 m.)"},{"item_id":"11036","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2017 m.)"},{"item_id":"15270","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2018 m.)"},{"item_id":"19755","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2019 m. I)"},{"item_id":"21230","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2019 m. II)"},{"item_id":"24667","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2020 m.)"},{"item_id":"27829","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2020 m. papildomas kvietimas)"},{"item_id":"29512","name":"Parama bi\u010di\u0173 laikytojams u\u017e papildom\u0105 bi\u010di\u0173 maitinim\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"32502","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2021 m. I)"},{"item_id":"36370","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2021 m. II)"},{"item_id":"40525","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2022 m.)"}],"8919":[{"item_id":"9217","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio, maisto \u016bkio ir \u017euvininkyst\u0117s 2015\u20132020 met\u0173 mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas"},{"item_id":"9218","name":"2017 met\u0173 nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai"},{"item_id":"9756","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2016 m.)"},{"item_id":"9755","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2016 m.)"},{"item_id":"10561","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas"},{"item_id":"10721","name":"Biodegal\u0173 gamybos pl\u0117tros finansavimas"},{"item_id":"11210","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas"},{"item_id":"11215","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti"},{"item_id":"11700","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2017 m.)"},{"item_id":"11879","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, konkurs\u0173 organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2017 m.)"},{"item_id":"12335","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, verslo misijose, mug\u0117se ir \u0161i\u0173 produkt\u0173 pristatymuose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas"},{"item_id":"12360","name":"Mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas"},{"item_id":"12493","name":"Valstyb\u0117s pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 populiarinimui ir realizavimui"},{"item_id":"14144","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas"},{"item_id":"14523","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2017 m.)"},{"item_id":"15420","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti (2018 m.)"},{"item_id":"15551","name":"2018 met\u0173 nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai"},{"item_id":"15618","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15813","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2018 m.)"},{"item_id":"15814","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio, maisto \u016bkio ir \u017euvininkyst\u0117s 2015\u20132020 met\u0173 mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas (2018 m.)"},{"item_id":"16141","name":"Pagalba veislininkystei (2018 m.)"},{"item_id":"16142","name":"Tautinio paveldo veiklos subjekt\u0173 finansavimas (2018 m.I)"},{"item_id":"16148","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 gamybai skatinti (2018 m.)"},{"item_id":"16774","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2018 m. II)"},{"item_id":"17082","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"17369","name":"Kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 populiarinimas ir realizavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"17425","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. II)"},{"item_id":"17599","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2018 m. I)"},{"item_id":"18083","name":"Tautinio paveldo veiklos subjekt\u0173 finansavimas (2018 m.II)"},{"item_id":"18209","name":"Kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 populiarinimas ir realizavimas (2018 m. II)"},{"item_id":"18618","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas"},{"item_id":"18722","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2018 m. II)"},{"item_id":"18723","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2018 m.)"},{"item_id":"18724","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauli\u0173 maro prevencijos priemones (2018 m.)"},{"item_id":"18837","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2018 m. III)"},{"item_id":"19967","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2019 m. I)"},{"item_id":"19968","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"20063","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2019 m.)"},{"item_id":"20080","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2019 m. I)"},{"item_id":"20081","name":"2019 m. Nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai remti"},{"item_id":"20082","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti (2019 m.)"},{"item_id":"20092","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2019 m.)"},{"item_id":"20328","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2019 m.)"},{"item_id":"20374","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2019 m. I)"},{"item_id":"20379","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"20408","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauli\u0173 maro prevencijos priemones (2019 m.)"},{"item_id":"21107","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2019 m. II)"},{"item_id":"21118","name":" Kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 populiarinimas ir realizavimas"},{"item_id":"21151","name":"Ekologi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose"},{"item_id":"21269","name":"Asociacij\u0173 naryst\u0117s ES ir kitose tarptautin\u0117se organizacijose mokes\u010dio mok\u0117jimo ir asociacij\u0173 atstovavimo jose finansavimas"},{"item_id":"22877","name":"Parama bi\u010di\u0173 laikytojams u\u017e papildom\u0105 bi\u010di\u0173 maitinim\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"22979","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama"},{"item_id":"23292","name":"Parama kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2019 m.)"},{"item_id":"23636","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2019 m. II)"},{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"24852","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2020 m. I)"},{"item_id":"24885","name":"Nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai (2020 m.)"},{"item_id":"24999","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti (2020 m.)"},{"item_id":"25104","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2020 m. I)"},{"item_id":"25105","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"25304","name":"Asociacij\u0173, vienijan\u010di\u0173 asmenis, u\u017esiiman\u010dius \u017eem\u0117s \u016bkio ir mi\u0161k\u0173 \u016bkio bei alternatyvi\u0105ja veikla, naryst\u0117s ES ir kitose tarptautin\u0117se organizacijose mokes\u010dio mok\u0117jimo ir atstovavimo jose finansavimas"},{"item_id":"25458","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2020 m.)"},{"item_id":"25615","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2020 m.)"},{"item_id":"26037","name":"Parama buitini\u0173 nuotek\u0173 (biologinio) valymo \u012frengini\u0173 bandomiesiems projektams"},{"item_id":"26219","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2020 m.)"},{"item_id":"26453","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose (2020 m. II)"},{"item_id":"26586","name":"Pagalba veislininkystei (2020 m. I)"},{"item_id":"27594","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2020 m.)"},{"item_id":"28076","name":"Pagalba veislininkystei (2020 m. II)"},{"item_id":"28330","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2020 m. II)"},{"item_id":"28384","name":"Veiklos, susijusios su kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 populiarinimu ir realizavimu, finansavimas (2020 m.)"},{"item_id":"28506","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus"},{"item_id":"28929","name":"De minimis pagalba pauk\u0161tienos ir kiau\u0161ini\u0173 sektoriaus \u012fmon\u0117ms, patyrusioms nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (I)"},{"item_id":"28932","name":"Parama \u012fmon\u0117ms, vykdan\u010dioms \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbimo veikl\u0105 pauk\u0161tienos ir kiau\u0161ini\u0173 sektoriuose ir patyrusioms nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemin\u0117s situacijos (I)"},{"item_id":"29997","name":"De minimis pagalbos pauk\u0161tienos ir kiau\u0161ini\u0173 sektoriaus \u016bkio subjektams, patyrusiems nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (II)"},{"item_id":"30130","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2020 m. III)"},{"item_id":"30131","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2020 m. IV)"},{"item_id":"30132","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2020 m. V)"},{"item_id":"30248","name":"Parama \u012fmon\u0117ms, vykdan\u010dioms \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbimo veikl\u0105 pauk\u0161tienos ir kiau\u0161ini\u0173 sektoriuose ir patyrusioms nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemin\u0117s situacijos (II)"},{"item_id":"30700","name":"Laikinosios valstyb\u0117s pagalbos pauk\u0161tienos perdirbimo \u012fmon\u0117ms, susidurian\u010dioms su ekonominiais sunkumais d\u0117l COVID-19 viruso protr\u016bkio"},{"item_id":"30986","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2020 m. III)"},{"item_id":"32834","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32835","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"33064","name":"Nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai (2021 m.)"},{"item_id":"34017","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2021 m.)"},{"item_id":"34980","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2021 m.)"},{"item_id":"35268","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2021 m. III)"},{"item_id":"35269","name":"Asociacij\u0173, vienijan\u010di\u0173 asmenis, u\u017esiiman\u010dius \u017eem\u0117s \u016bkio ir mi\u0161k\u0173 \u016bkio bei alternatyvi\u0105ja veikla, naryst\u0117s ES ir kitose tarptautin\u0117se organizacijose mokes\u010dio mok\u0117jimo ir atstovavimo jose finansavimas (2021 m.)"},{"item_id":"35716","name":"Pagalba veislininkystei (2021 m. I)"},{"item_id":"35794","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2021 m. I)"},{"item_id":"35979","name":"Veiklos, susijusios su kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 populiarinimu ir realizavimu, finansavimas (2021 m.)"},{"item_id":"36237","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, konkurs\u0173 organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"36292","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"36659","name":"Pagalba veislininkystei (2021 m. II)"},{"item_id":"36752","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, konkurs\u0173 organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"36977","name":"Parama bi\u010di\u0173 laikytojams u\u017e papildom\u0105 bi\u010di\u0173 maitinim\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"37308","name":"Laikinoji valstyb\u0117s pagalba kiaulininkyst\u0117s ir pauk\u0161tininkyst\u0117s sektoriams (\u012fskaitant kiau\u0161ini\u0173 gavyb\u0105, pakavim\u0105 ir (ar) perdirbim\u0105), patyrusiems nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 epidemin\u0117s situacijos"},{"item_id":"37960","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2021 m. IV)"},{"item_id":"38068","name":"Laikinoji valstyb\u0117s pagalba kiaulininkyst\u0117s ir pauk\u0161tininkyst\u0117s sektoriams ( skaitant kiau\u0161ini\u0173 gavyb\u0105, pakavim\u0105 ir (ar) perdirbim\u0105), patyrusiems nuostoli\u0173 d\u0117l COVID-19 epidemin\u0117s situacijos"},{"item_id":"38359","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2021 m.)"},{"item_id":"38907","name":"Ekologi\u0161k\u0173 ir pagal nacionalin\u0119 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto kokyb\u0117s sistem\u0105 pagamint\u0173 maisto produkt\u0173 vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose parama (2021 m. II)"},{"item_id":"40314","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40615","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti (2022 m.)"},{"item_id":"40800","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40927","name":"Nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai (2022 m.)"},{"item_id":"41217","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2022 m.) "},{"item_id":"41325","name":"Pagalba veislininkystei (2022 m.)"},{"item_id":"41479","name":"Veiklos, susijusios su kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 populiarinimu ir realizavimu, finansavimas (2022 m.)"},{"item_id":"41688","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, konkurs\u0173 organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2022 m.)"},{"item_id":"41759","name":"Paramos u\u017e labdarai atiduodamo maisto tvarkym\u0105 teikimas"},{"item_id":"41817","name":"Nacionalin\u0117 parama \u017eemdirbi\u0173 savivaldai stiprinti (2022 m.)"},{"item_id":"41879","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"42174","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2022 m.)"},{"item_id":"42224","name":"Laikinosios valstyb\u0117s pagalbos vi\u0161\u010diuk\u0173 broileri\u0173 augintojams teikimas (2022 m.)"},{"item_id":"42251","name":"I\u0161imtin\u0117 sureguliavimo pagalba pauk\u0161\u010di\u0173 laikytojams "},{"item_id":"42265","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2022 m. III)"},{"item_id":"42302","name":"Asociacij\u0173, vienijan\u010di\u0173 asmenis, u\u017esiiman\u010dius \u017eem\u0117s \u016bkio ir mi\u0161k\u0173 \u016bkio bei alternatyvi\u0105ja veikla, naryst\u0117s ES ir kitose tarptautin\u0117se organizacijose mokes\u010dio mok\u0117jimo ir atstovavimo jose finansavimas (2022 m.)"},{"item_id":"42350","name":"I\u0161imtin\u0117 sureguliavimo pagalba kiauli\u0173 laikytojams"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Svarbus dokumentas
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2022 m. II EURI)
Nuo 2022-04-19
Iki 2022-05-18
Naujienos 1
Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Naujienos 1
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Naujienos 3
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m. I)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-04-29
Naujienos 2
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Naujienos 4
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2022 m. I)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-03-31
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-03-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-03-31
Parama smulkiesiems ūkiams (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
Naujienos 5
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (galimybių studijų teikimas)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m. I)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-02-28
Naujienos 3
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)
Nuo 2021-12-27
Iki 2022-02-04
Naujienos 3
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 2
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (galimybių studijų teikimas)
Nuo 2021-11-02
Iki 2021-12-31
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-12-31
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. III EURI)
Nuo 2021-12-01
Iki 2021-12-30
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. II)
Nuo 2021-11-15
Iki 2021-12-28
Naujienos 2
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m. II)
Nuo 2021-11-22
Iki 2021-12-23
Naujienos 2
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (2021 m.)
Nuo 2021-10-18
Iki 2021-12-03
Naujienos 2
Miško veisimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-10
Iki 2021-12-01
Naujienos 3
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. III)
Nuo 2021-11-03
Iki 2021-11-30
Naujienos 2
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. II)
Nuo 2021-11-03
Iki 2021-11-30
Naujienos 5
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2021 m.)
Nuo 2021-10-04
Iki 2021-11-26
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-30
Naujienos 2
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Naujienos 5
Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Naujienos 4
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-10-29
Naujienos 6
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2021 m.)
Nuo 2021-08-02
Iki 2021-10-15
Naujienos 4
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2021 m.)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-09-30
Naujienos 4
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2021 m. I)
Nuo 2021-07-12
Iki 2021-09-10
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. I)
Nuo 2021-07-01
Iki 2021-08-31
Naujienos 3
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. II)
Nuo 2021-08-02
Iki 2021-08-31
Naujienos 3
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. I)
Nuo 2021-07-19
Iki 2021-08-31
Naujienos 3
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-07-30
Naujienos 5
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
Naujienos 1
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-07-02
Naujienos 16
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-07-02
Naujienos 1
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-07-02
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. I)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 9
Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-06-30
Naujienos 4
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-06-30
Naujienos 1
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 3
Parama smulkiesiems ūkiams (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Naujienos 7
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2021 m.)
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-06-30
Naujienos 1
Miško veisimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-29
Iki 2021-06-25
Naujienos 3
Ekologinis ūkininkavimas (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-21
Naujienos 1
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-21
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-05-31
Naujienos 8
Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (2021 m.)
Nuo 2021-04-28
Iki 2021-05-14
Naujienos 2
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-31
Naujienos 2
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. I)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-03-31
Naujienos 2
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. I)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-15
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-15
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-12-31
Naujienos 1
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-06
Iki 2020-12-31
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-12-30
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-12-30
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2020 m. II)
Nuo 2020-11-02
Iki 2020-12-30
Naujienos 6
Investicijos į miškininkystės technologijas (2020 m. II)
Nuo 2020-12-01
Iki 2020-12-30
Naujienos 3
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2020 m.)
Nuo 2020-12-01
Iki 2020-12-30
Naujienos 3
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2020 m. II)
Nuo 2020-12-16
Iki 2020-12-30
Naujienos 3
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2020 m.)
Nuo 2020-11-20
Iki 2020-12-21
Naujienos 8
Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė
Nuo 2020-10-19
Iki 2020-11-20
Naujienos 4
Miško veisimas (2020 m. II)
Nuo 2020-09-15
Iki 2020-11-16
Naujienos 2
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2020 m.)
Nuo 2020-10-05
Iki 2020-11-04
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2020 m. III)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-30
Naujienos 1
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2020 m. II)
Nuo 2020-08-17
Iki 2020-10-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (II)
Nuo 2020-09-15
Iki 2020-10-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2020 m.)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-09-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektoriui) (2020 m.)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-09-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 5
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2020 m. II)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-09-18
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 4
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2020 m. I)
Nuo 2020-07-15
Iki 2020-09-14
Naujienos 4
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2020 m.)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-08-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 3
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2020 m.)
Nuo 2020-07-20
Iki 2020-08-21
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-07-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-07-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2020 m. II)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-07-31
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2020 m.)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-07-31
Naujienos 5
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. III)
Nuo 2020-06-12
Iki 2020-07-10
Naujienos 2
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2020 m. I)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-06-30
Naujienos 5
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2020 m.)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-06-30
Naujienos 2
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Naujienos 4
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Naujienos 2
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Investicijos į miškininkystės technologijas (2020 m. I)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-06-30
Naujienos 2
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-06-30
Naujienos 2
Parama smulkiesiems ūkiams (2020 m.)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-06-30
Naujienos 5
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Naujienos 10
Ekologinis ūkininkavimas (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Naujienos 4
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Naujienos 1
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2020 m.)
Nuo 2020-05-18
Iki 2020-06-15
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 11
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. II)
Nuo 2020-05-07
Iki 2020-06-04
Naujienos 1
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-29
Naujienos 1
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-29
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 6
Miško veisimas (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-29
Naujienos 3
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2020 m.)
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-05-29
Naujienos 2
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-15
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-15
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-15
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-04
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-04-30
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-04-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 3
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m. I)
Nuo 2020-03-16
Iki 2020-04-28
Naujienos 2
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. II)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-04-14
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. I)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-03-31
Naujienos 1
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-02-28
Naujienos 1
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2019 m.)
Nuo 2019-01-02
Iki 2019-12-31
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. IV)
Nuo 2019-10-01
Iki 2019-12-31
Naujienos 1
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2019 m.)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Naujienos 4
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2019 m.)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-12-31
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2019 m.)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Naujienos 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-12-31
Naujienos 2
Parama smulkiesiems ūkiams (2019 m. II)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Naujienos 4
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2019 m.)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 7
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2019 m. II)
Nuo 2019-10-01
Iki 2019-12-13
Naujienos 5
Miško veisimas (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Naujienos 3
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2019 m.)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Naujienos 4
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2019 m.)
Nuo 2019-09-01
Iki 2019-10-30
Naujienos 1
Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2019 m. IV)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-10-18
Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-10-18
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. IV)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-10-18
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2019 m. II)
Nuo 2019-09-30
Iki 2019-10-18
Naujienos 3
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2019 m.)
Nuo 2019-08-01
Iki 2019-09-30
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. III)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-09-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2019 m.)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-09-30
Naujienos 5
Parama vietiniams keliams (2019 m.)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-09-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2019 m.)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-08-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 3
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2019 m.)
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-07-31
Naujienos 3
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2019 m.)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-07-31
Naujienos 10
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2019 m.)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-07-31
Naujienos 1
Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2019 m.)
Nuo 2019-06-25
Iki 2019-07-26
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 5
Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2019 m. III)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-07-05
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. III)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-07-05
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2019 m.)
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-06-28
Naujienos 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2019 m.)
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-06-28
Naujienos 2
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. II)
Nuo 2019-04-01
Iki 2019-06-28
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-06-28
Naujienos 1
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2019 m. I)
Nuo 2019-06-03
Iki 2019-06-28
Naujienos 4
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-07
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 3
Ekologinis ūkininkavimas (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-07
Naujienos 1
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-07
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-07
Paraiškų priėmimas baigėsi
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-07
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2019 m.)
Nuo 2019-04-01
Iki 2019-05-31
Naujienos 5
Paraiškų pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-31
Naujienos 3
Parama smulkiesiems ūkiams (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-05-31
Naujienos 8
Investicijos į miškininkystės technologijas (2019 m.)
Nuo 2019-04-01
Iki 2019-05-31
Naujienos 2
Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2019 m. II)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-17
Teritorinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-17
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. II)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-05-17
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Naujienos 9
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-04-30
Naujienos 8
Miško veisimas (2019 m. I)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-04-30
Naujienos 3
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2019 m. I)
Nuo 2019-01-02
Iki 2019-03-29
Naujienos 1
Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2019 m. I)
Nuo 2019-02-18
Iki 2019-03-18
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai (2019 m. I)
Nuo 2019-02-18
Iki 2019-03-18
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2019 m.)
Nuo 2019-01-02
Iki 2019-02-28
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2018 m.)
Nuo 2018-12-03
Iki 2019-01-31
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-12-31
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m. II)
Nuo 2018-12-03
Iki 2018-12-31
Naujienos 5
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-12-31
Naujienos 2
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2018 m.)
Nuo 2018-11-19
Iki 2018-12-21
Naujienos 10
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2018 m. II)
Nuo 2018-11-19
Iki 2018-12-21
Naujienos 1
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. eurų) (2018 m.)
Nuo 2018-11-02
Iki 2018-11-30
Naujienos 4
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2018 m. II)
Nuo 2018-08-01
Iki 2018-10-31
Naujienos 2
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Naujienos 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Naujienos 1
Miško veisimas (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Naujienos 2
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. IV)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. IV)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)
Nuo 2018-09-17
Iki 2018-10-15
Naujienos 1
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2018 m.)
Nuo 2018-08-01
Iki 2018-09-28
Naujienos 4
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2018 m.)
Nuo 2018-07-02
Iki 2018-08-31
Naujienos 6
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2018 m.)
Nuo 2018-06-01
Iki 2018-08-31
Naujienos 4
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2018 m.)
Nuo 2018-06-01
Iki 2018-07-31
Naujienos 3
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. III)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-07-02
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. III)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-07-02
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2018 m. I)
Nuo 2018-04-03
Iki 2018-06-29
Naujienos 1
Parama smulkiesiems ūkiams (2018 m.)
Nuo 2018-05-02
Iki 2018-06-29
Naujienos 7
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2018 m. I)
Nuo 2018-05-02
Iki 2018-06-29
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m. I)
Nuo 2018-03-12
Iki 2018-06-29
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2018 m.) (EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)
Nuo 2018-05-02
Iki 2018-06-15
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-08
Ekologinis ūkininkavimas (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-08
Naujienos 1
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-08
Naujienos 1
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-08
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-08
Naujienos 1
Investicijos į miškininkystės technologijas (2018 m.)
Nuo 2018-04-03
Iki 2018-05-31
Naujienos 3
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. II)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-05-16
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-05-16
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-05-16
Naujienos 1
Tradicinių amatų centrų plėtra (2018 m.)
Nuo 2018-04-03
Iki 2018-04-30
Naujienos 3
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2018 m.)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
Naujienos 1
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2018 m.)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
Naujienos 3
Miško veisimas (2018 m. I)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-30
Naujienos 3
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m. I)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-04-13
Naujienos 4
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2018 m.)
Nuo 2018-02-01
Iki 2018-03-30
Naujienos 2
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2018 m. I)
Nuo 2018-02-19
Iki 2018-03-19
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)
Nuo 2018-02-19
Iki 2018-03-19
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2018 m.)
Nuo 2018-02-01
Iki 2018-03-12
Naujienos 7
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-02-28
Naujienos 1
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m.)
Nuo 2017-01-04
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m. II)
Nuo 2017-09-01
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)
Nuo 2017-11-13
Iki 2017-12-15
Naujienos 8
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)
Nuo 2017-10-02
Iki 2017-11-30
Naujienos 6
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-11-30
Naujienos 3
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. II)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m. II)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-10-31
Naujienos 3
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2017 m.)
Nuo 2017-09-01
Iki 2017-10-31
Naujienos 2
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.)
Nuo 2017-09-04
Iki 2017-10-31
Naujienos 6
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-10-02
Naujienos 3
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-10-02
Naujienos 2
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 1
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 2
Investicijos į miškininkystės technologijas (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 3
Miško veisimas (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-09-29
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. I)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-08-31
Naujienos 1
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2017 m.)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-07-31
Naujienos 2
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2017 m.)
Nuo 2017-07-03
Iki 2017-07-31
Naujienos 6
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2017 m.)
Iki 2017-07-03
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2017 m.)
Iki 2017-07-03
Naujienos 1
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (2017 m.)
Iki 2017-07-03
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m. I)
Nuo 2017-03-13
Iki 2017-06-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. I)
Nuo 2017-06-01
Iki 2017-06-30
Naujienos 1
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-06-30
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m. I)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-06-30
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-06-30
Naujienos 3
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-06-30
Naujienos 2
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-06-30
Naujienos 2
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2017 m.)
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-06-06
Naujienos 2
Ekologinis ūkininkavimas (2017 m.)
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-06-06
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2017 m.) (EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Tradicinių amatų centrų plėtra (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-05-31
Naujienos 2
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2017 m.)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Naujienos 2
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2017 m.)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Naujienos 1
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2017 m.)
Nuo 2017-05-02
Iki 2017-05-31
Naujienos 10
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. I)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-04-28
Naujienos 1
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)
Nuo 2017-02-06
Iki 2017-03-31
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2016 m.)
Nuo 2016-09-01
Iki 2016-12-30
Naujienos 3
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2016 m.)
Nuo 2016-06-01
Iki 2016-12-30
Naujienos 4
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2016 m.)
Nuo 2016-11-02
Iki 2016-12-16
Naujienos 5
Miško veisimas (naujoms paraiškoms) (2016 m. II)
Nuo 2016-10-17
Iki 2016-12-16
Naujienos 3
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)
Nuo 2016-10-17
Iki 2016-12-16
Naujienos 2
Parama smulkiesiems ūkiams (2016 m. II)
Nuo 2016-10-10
Iki 2016-11-04
Naujienos 3
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2016 m.)
Nuo 2016-09-01
Iki 2016-11-03
Naujienos 9
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2016 m. II)
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-10-31
Naujienos 2
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2016 m. II)
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-10-31
Naujienos 2
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-10-17
Naujienos 1
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui (2016 m.)
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-10-17
Naujienos 1
Investicijos į miškininkystės technologijas (2016 m.)
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-09-30
Naujienos 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2016 m.)
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-09-30
Naujienos 5
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (projektiniai pasiūlymai) (2016 m.)
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-09-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (projektiniai pasiūlymai) (2016 m.)
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-09-30
Naujienos 1
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2016 m.)
Nuo 2016-05-16
Iki 2016-08-31
Naujienos 5
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2016 m.)
Nuo 2016-07-01
Iki 2016-07-29
Naujienos 5
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2016 m.)
Nuo 2016-04-01
Iki 2016-07-29
Naujienos 6
Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai
Nuo 2016-07-04
Iki 2016-07-29
Naujienos 4
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2016 m.)
Nuo 2016-04-11
Iki 2016-07-01
Naujienos 11
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2016 m.)
Nuo 2016-04-11
Iki 2016-07-01
Naujienos 7
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (2016 m.)
Nuo 2016-04-11
Iki 2016-07-01
Naujienos 5
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2016 m. I)
Nuo 2016-04-01
Iki 2016-06-30
Naujienos 2
Tradicinių amatų centrų plėtra (2016 m.)
Nuo 2016-05-02
Iki 2016-06-30
Naujienos 3
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2016 m.)
Nuo 2016-05-02
Iki 2016-06-30
Naujienos 4
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2016 m. II)
Nuo 2016-05-16
Iki 2016-06-30
Naujienos 6
Ekologinis ūkininkavimas (2016 m.)
Nuo 2016-05-02
Iki 2016-06-06
Naujienos 13
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2016 m.)
Nuo 2016-04-11
Iki 2016-06-06
Naujienos 2
Parama smulkiesiems ūkiams (2016 m. I)
Nuo 2016-04-01
Iki 2016-05-31
Naujienos 7
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2016 m.)
Nuo 2016-04-01
Iki 2016-05-31
Naujienos 2
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2016 m.)
Nuo 2016-03-01
Iki 2016-04-29
Naujienos 2
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2016 m.)
Nuo 2016-03-01
Iki 2016-04-29
Naujienos 1
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2016 m.)
Nuo 2016-02-01
Iki 2016-03-31
Naujienos 17
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2016 m. I)
Nuo 2016-03-01
Iki 2016-03-31
Naujienos 1
Miško veisimas (naujoms paraiškoms) (2016 m. I)
Nuo 2016-02-01
Iki 2016-03-31
Naujienos 2
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2016 m. I)
Nuo 2016-02-01
Iki 2016-03-31
Naujienos 1
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2016 m. I)
Nuo 2016-02-01
Iki 2016-02-29
Naujienos 2
Parama žemės konsolidacijai (2015 m.)
Nuo 2015-09-01
Iki 2015-12-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2015 m.)
Nuo 2015-10-01
Iki 2015-12-23
Naujienos 2
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2015 m.)
Nuo 2015-11-16
Iki 2015-12-18
Naujienos 13
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (pieno sektoriui) (2015 m.)
Nuo 2015-11-16
Iki 2015-12-18
Naujienos 3
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2015 m.)
Nuo 2015-11-02
Iki 2015-12-14
Naujienos 7
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2015 m.)
Nuo 2015-08-03
Iki 2015-09-30
Naujienos 4
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (2015 m.)
Nuo 2015-05-11
Iki 2015-09-30
Naujienos 3
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (visiems sektoriams, išskyrus pieno sektorių) (2015 m.)
Nuo 2015-06-01
Iki 2015-07-31
Naujienos 4
Parama vietiniams keliams (2015 m.)
Nuo 2015-04-01
Iki 2015-06-30
Naujienos 1
Parama smulkiesiems ūkiams (2015 m.)
Nuo 2015-04-01
Iki 2015-06-30
Naujienos 4
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2015 m.)
Nuo 2015-06-01
Iki 2015-06-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2015 m.)
Nuo 2015-05-04
Iki 2015-06-30
Naujienos 3
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2015 m.)
Nuo 2015-06-01
Iki 2015-06-01
Naujienos 2
Parengiamoji parama (KPP) (2015 m.)
Nuo 2014-12-06
Iki 2015-03-06
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2014 m.)
Nuo 2014-12-08
Iki 2014-12-31
Naujienos 2
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Tiesioginės išmokos

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Svarbus dokumentas
Tiesioginės išmokos (2021 m.)
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-07-02
Naujienos 50
Tiesioginės išmokos (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Naujienos 52
Tiesioginės išmokos (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-07
Naujienos 50
Tiesioginės išmokos (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-08
Naujienos 69
Tiesioginės išmokos (2017 m.)
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-06-06
Naujienos 68
Susietoji parama (2016 m.)
Nuo 2016-04-11
Iki 2016-07-01
Naujienos 2
Tiesioginės išmokos (2016 m.)
Nuo 2016-04-11
Iki 2016-07-01
Naujienos 42
Susietoji parama (2015 m.)
Nuo 2015-04-13
Iki 2015-06-15
Naujienos 10
Tiesioginės išmokos (2015 m.)
Nuo 2015-04-13
Iki 2015-06-15
Naujienos 58

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Svarbus dokumentas
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2022 m.)
Nuo 2022-03-21
Iki 2022-05-19
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-07
Iki 2022-05-05
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-28
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2022 m.)
Nuo 2022-02-21
Iki 2022-04-21
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2022 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2022-02-14
Iki 2022-04-14
Naujienos 1
Gamybos ir prekybos planai (2022 m.)
Nuo 2022-02-07
Iki 2022-03-31
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2022 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2022-02-03
Iki 2022-03-31
Naujienos 2
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m. II)
Nuo 2021-10-21
Iki 2021-12-20
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2021 m. II)
Nuo 2021-10-18
Iki 2021-12-16
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II)
Nuo 2021-10-14
Iki 2021-12-13
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. II)
Nuo 2021-10-11
Iki 2021-12-09
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-10-07
Iki 2021-12-06
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-10-04
Iki 2021-12-03
Naujienos 1
Gamybos ir prekybos planai (2021 m. III)
Nuo 2021-10-25
Iki 2021-11-29
Naujienos 1
Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (2021 m.)
Nuo 2021-08-16
Iki 2021-11-22
Naujienos 1
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2021 m.)
Nuo 2021-08-30
Iki 2021-10-01
Naujienos 1
Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (2021 m.)
Nuo 2021-07-29
Iki 2021-09-27
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2021 m.)
Nuo 2021-07-13
Iki 2021-09-13
Naujienos 1
Gamybos ir prekybos planai (2021 m. II)
Nuo 2021-07-20
Iki 2021-08-31
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. I)
Nuo 2021-06-30
Iki 2021-08-30
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2021 m.)
Nuo 2021-06-28
Iki 2021-08-27
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. I (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-06-14
Iki 2021-08-13
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2021 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-06-07
Iki 2021-08-06
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2021 m. I)
Nuo 2021-05-31
Iki 2021-07-30
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. I)
Nuo 2021-05-17
Iki 2021-07-16
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m. I)
Nuo 2021-04-19
Iki 2021-06-18
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2021 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2021-04-19
Iki 2021-06-18
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-22
Iki 2021-05-21
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi (2021 m.)
Nuo 2021-03-15
Iki 2021-05-14
Naujienos 1
Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams (2021 m.)
Nuo 2021-04-06
Iki 2021-05-07
Naujienos 1
Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2021 m.)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-04-30
Naujienos 1
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2021 m.)
Nuo 2021-02-22
Iki 2021-04-01
Naujienos 1
Bendradarbiavimo veikla (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-31
Naujienos 1
Gamybos ir prekybos planai (2021 m. I)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-26
Naujienos 1
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2020 m. III)
Nuo 2020-10-26
Iki 2021-01-05
Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės (2020 m.)
Nuo 2020-11-25
Iki 2020-12-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Gamybos ir prekybos planai (2020 m. II)
Nuo 2020-11-16
Iki 2020-12-29
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2020 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-22
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2020 m. II)
Nuo 2020-11-02
Iki 2020-12-22
Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2020 m. II)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-22
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2020 m. II)
Nuo 2020-11-19
Iki 2020-12-21
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m. II)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-15
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-15
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020 m.)
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-07
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-10-05
Iki 2020-12-04
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
COVID-19 protrūkio neigiamo poveikio akvakultūrai mažinimas
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-11-27
Naujienos 1
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2020 m.)
Nuo 2020-09-01
Iki 2020-10-02
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2020 m.)
Nuo 2020-07-01
Iki 2020-08-28
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-06-15
Iki 2020-08-14
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2020 m.)
Nuo 2020-06-08
Iki 2020-08-07
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-06-08
Iki 2020-08-07
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2020 m. II)
Nuo 2020-06-08
Iki 2020-08-07
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2020 m. I)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-07-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2020 m. I)
Nuo 2020-05-25
Iki 2020-07-24
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2020 m. I)
Nuo 2020-05-11
Iki 2020-07-10
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2020 m. I)
Nuo 2020-03-30
Iki 2020-06-26
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2020 m.)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-26
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2020 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-19
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi (2020 m.)
Nuo 2020-03-16
Iki 2020-06-12
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2020 m.)
Nuo 2020-04-06
Iki 2020-06-05
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų (2020 m.)
Nuo 2020-03-16
Iki 2020-06-01
Naujienos 2
Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2020 m. I)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-29
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams (2020 m.)
Nuo 2020-02-24
Iki 2020-05-22
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2020 m. I)
Nuo 2020-02-03
Iki 2020-05-04
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Gamybos ir prekybos planai (2020 m. I)
Nuo 2020-02-03
Iki 2020-03-06
Paraiškų priėmimas baigėsi
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2020 m. I)
Nuo 2020-01-20
Iki 2020-02-21
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 3
Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams
Nuo 2019-12-23
Iki 2020-01-31
Naujienos 2
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2019 m. III)
Nuo 2019-11-26
Iki 2020-01-10
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Naujienos 2
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. II)
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. IV) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-10-14
Iki 2019-12-13
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2019 m. II)
Nuo 2019-10-07
Iki 2019-12-06
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2019 m. II)
Nuo 2019-09-30
Iki 2019-11-29
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2019 m. II)
Nuo 2019-10-14
Iki 2019-11-22
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. III) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-11-15
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2019 m. II)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-11-15
Mokslininkų ir žvejų partnerystė (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2019 m. II)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-31
Bendradarbiavimo veikla (2019 m.)
Nuo 2019-09-09
Iki 2019-10-11
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2019 m. I)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-10
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2019 m. II)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-10-04
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2019 m.)
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-10-04
Naujienos 2
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. III) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-08-05
Iki 2019-09-27
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. I)
Nuo 2019-07-15
Iki 2019-09-13
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-08-30
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2019 m.)
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-08-30
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-05-20
Iki 2019-07-19
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2019 m.)
Nuo 2019-05-13
Iki 2019-07-12
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (2019 m.)
Nuo 2019-05-06
Iki 2019-07-05
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-04-29
Iki 2019-06-28
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi (2019 m.)
Nuo 2019-04-23
Iki 2019-06-21
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2019 m.)
Nuo 2019-04-15
Iki 2019-06-14
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2019 m. I)
Nuo 2019-04-01
Iki 2019-05-31
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Naujienos 2
Rinkodaros priemonės (2019 m. I)
Nuo 2019-02-18
Iki 2019-04-19
Mokslininkų ir žvejų partnerystė (2019 m.)
Nuo 2019-02-04
Iki 2019-04-05
Naujienos 1
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2019 m. I)
Nuo 2019-02-04
Iki 2019-04-05
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2019 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-02-07
Iki 2019-03-08
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija (2019 m.)
Nuo 2019-01-07
Iki 2019-03-01
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2019-01-07
Iki 2019-03-01
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28
Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija (2018 m.)
Nuo 2018-10-08
Iki 2018-12-07
Naujienos 1
Bendradarbiavimo veikla (2018 m.)
Nuo 2018-11-02
Iki 2018-12-04
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2018 m. III)
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-12-03
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi (2018 m.)
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-11-30
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2018 m.)
Nuo 2018-10-01
Iki 2018-11-30
Naujienos 1
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2018 m.)
Nuo 2018-09-10
Iki 2018-10-12
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-08-06
Iki 2018-10-05
Naujienos 2
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2018 m. II)
Nuo 2018-08-06
Iki 2018-10-05
Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2018 m.)
Nuo 2018-07-02
Iki 2018-09-03
Naujienos 2
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2018 m. II)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-08-03
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m.)
Nuo 2018-06-04
Iki 2018-08-03
Naujienos 2
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-05-07
Iki 2018-07-05
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-15
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-15
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2018 m.)
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-15
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m.)
Nuo 2018-03-05
Iki 2018-06-01
Naujienos 2
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-03-05
Iki 2018-06-01
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-02-05
Iki 2018-04-06
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2018 m. I)
Nuo 2018-02-05
Iki 2018-04-06
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2018 m. I) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-02-05
Iki 2018-04-06
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis
Nuo 2018-01-15
Iki 2018-03-16
Naujienos 1
Gamybos ir prekybos planai (2018 m.)
Nuo 2018-02-01
Iki 2018-03-02
Naujienos 2
Žinių apie jūros būklę gerinimas
Nuo 2017-12-18
Iki 2018-01-19
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2017-10-23
Iki 2017-12-22
Naujienos 1
Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2017 m.)
Nuo 2017-10-16
Iki 2017-12-15
Naujienos 2
Bendradarbiavimo veikla (2017 m.)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-12-04
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)
Nuo 2017-10-02
Iki 2017-12-01
Naujienos 2
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (2017 m. II)
Nuo 2017-11-22
Iki 2017-11-29
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2017 m.)
Nuo 2017-09-25
Iki 2017-11-24
Naujienos 2
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2017 m. II)
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-10-26
Naujienos 1
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (2017 m.)
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-10-20
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.)
Nuo 2017-07-10
Iki 2017-09-22
Naujienos 2
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2017 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2017-07-03
Iki 2017-09-01
Naujienos 2
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2017 m. II)
Nuo 2017-06-26
Iki 2017-08-25
Naujienos 1
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2017-05-15
Iki 2017-08-18
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) (2017 m.)
Nuo 2017-04-18
Iki 2017-07-21
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis
Nuo 2017-05-08
Iki 2017-07-07
Naujienos 1
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2017 m. I)
Nuo 2017-04-18
Iki 2017-06-16
Naujienos 1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2017 m.)
Nuo 2017-04-18
Iki 2017-06-16
Naujienos 2
Parengiamoji parama (2017 m.)
Nuo 2017-05-15
Iki 2017-06-16
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2017 m. I)
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-06-09
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2017 m.)
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-06-09
Naujienos 2
Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2016 m. II)
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Naujienos 1
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Naujienos 1
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Nuo 2016-05-24
Iki 2016-09-06
Naujienos 6
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir atsinaujinančios energijos išteklius) (2016 m.)
Nuo 2016-05-16
Iki 2016-07-22
Naujienos 1
Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas
Nuo 2016-05-02
Iki 2016-06-10
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2016 m. I)
Nuo 2016-04-04
Iki 2016-06-03
Naujienos 1
Rinkodaros priemonės (2016 m.)
Nuo 2016-03-21
Iki 2016-05-20
Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (2016 m.)
Nuo 2016-03-21
Iki 2016-05-20
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2016 m.)
Nuo 2016-02-15
Iki 2016-04-15
Naujienos 3
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2016 m.)
Nuo 2015-12-01
Iki 2016-02-02
Naujienos 2
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (2016 m.)
Nuo 2015-12-01
Iki 2016-02-02
Naujienos 1
Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti
Nuo 2015-11-23
Iki 2016-01-25
Gamybos ir prekybos planai
Nuo 2015-11-09
Iki 2016-01-11
Naujienos 2
Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (2015 m.)
Nuo 2015-10-19
Iki 2015-12-21
Naujienos 4
Parengiamoji parama
Nuo 2015-09-01
Iki 2015-11-02
Naujienos 5
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Parama bitininkystės sektoriui

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Svarbus dokumentas
Parama bitininkystės sektoriui (2022 m.)
Nuo 2022-01-24
Iki 2022-02-21
Naujienos 1
Parama bitininkystės sektoriui (2021 m. II)
Nuo 2021-06-14
Iki 2021-06-25
Naujienos 3
Parama bitininkystės sektoriui (2021 m. I)
Nuo 2021-01-04
Iki 2021-02-01
Naujienos 3
Parama bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (2020 m.)
Nuo 2020-08-01
Iki 2020-09-15
Paraiškų priėmimas baigėsi
Parama bitininkystės sektoriui (2020 m. papildomas kvietimas)
Nuo 2020-06-08
Iki 2020-06-26
Paraiškų priėmimas baigėsi
Parama bitininkystės sektoriui (2020 m.)
Nuo 2020-01-02
Iki 2020-02-03
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 2
Parama bitininkystės sektoriui (2019 m. II)
Nuo 2019-05-13
Iki 2019-05-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Parama bitininkystės sektoriui (2019 m. I)
Nuo 2019-01-02
Iki 2019-02-04
Naujienos 1
Parama bitininkystės sektoriui (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-02-05
Naujienos 4
Parama bitininkystės sektoriui (2017 m.)
Nuo 2016-12-19
Iki 2017-01-21
Naujienos 4
Parama bitininkystės sektoriui (2014–2016 m.)
Nuo 2015-11-23
Iki 2016-01-08
Naujienos 19

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Svarbus dokumentas
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas (2022 m.)
Nuo 2022-05-09
Iki 2022-05-23
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2022 m.)
Nuo 2022-04-27
Iki 2022-05-20
Išimtinė sureguliavimo pagalba kiaulių laikytojams
Nuo 2022-05-09
Iki 2022-05-17
Laikinosios valstybės pagalbos viščiukų broilerių augintojams teikimas (2022 m.)
Nuo 2022-04-28
Iki 2022-05-11
Išimtinė sureguliavimo pagalba paukščių laikytojams
Nuo 2022-04-29
Iki 2022-05-11
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2022 m. III)
Nuo 2022-05-02
Iki 2022-05-06
Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2022 m.)
Nuo 2022-03-28
Iki 2022-04-29
Naujienos 1
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2022 m. II)
Nuo 2022-04-06
Iki 2022-04-21
Nacionalinė parama žemdirbių savivaldai stiprinti (2022 m.)
Nuo 2022-04-04
Iki 2022-04-15
Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimas (2022 m.)
Nuo 2022-03-21
Iki 2022-04-15
Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą teikimas
Nuo 2022-04-04
Iki 2022-04-15
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2022 m.)
Nuo 2022-03-28
Iki 2022-04-11
Naujienos 1
Pagalba veislininkystei (2022 m.)
Nuo 2022-03-07
Iki 2022-03-31
Naujienos 1
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2022 m.)
Nuo 2022-02-17
Iki 2022-03-21
Naujienos 1
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2022 m. II)
Nuo 2022-01-31
Iki 2022-02-24
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2022 m.)
Nuo 2022-01-20
Iki 2022-02-19
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2022 m. I)
Nuo 2021-12-31
Iki 2022-01-18
Naujienos 1
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2021-12-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama (2021 m. II)
Nuo 2021-11-08
Iki 2021-12-31
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2021 m.)
Nuo 2021-09-22
Iki 2021-10-15
Laikinoji valstybės pagalba kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams ( skaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos
Nuo 2021-09-06
Iki 2021-09-20
Parama bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (2021 m.)
Nuo 2021-08-01
Iki 2021-09-15
Naujienos 1
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2021 m. IV)
Nuo 2021-08-24
Iki 2021-09-15
Laikinoji valstybės pagalba kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos
Nuo 2021-07-19
Iki 2021-08-02
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2021 m.)
Nuo 2021-06-07
Iki 2021-07-19
Naujienos 1
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-07-05
Iki 2021-07-13
Pagalba veislininkystei (2021 m. II)
Nuo 2021-07-05
Iki 2021-07-12
Paraiškų priėmimas baigėsi
Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimas (2021 m.)
Nuo 2021-05-25
Iki 2021-06-18
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama (2021 m. I)
Nuo 2021-05-17
Iki 2021-06-17
Naujienos 2
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2021 m. I)
Nuo 2021-06-02
Iki 2021-06-10
Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-05-28
Naujienos 1
Pagalba veislininkystei (2021 m. I)
Nuo 2021-05-10
Iki 2021-05-28
Naujienos 1
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas (2021 m.)
Nuo 2021-04-26
Iki 2021-05-14
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2021 m. III)
Nuo 2021-04-19
Iki 2021-04-29
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2021 m.)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-03-31
Naujienos 1
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2021 m.)
Nuo 2021-02-01
Iki 2021-03-01
Naujienos 2
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2021 m. I)
Nuo 2021-01-04
Iki 2021-01-19
Naujienos 1
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-01-04
Iki 2021-01-19
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama (2020 m. III)
Nuo 2020-11-03
Iki 2020-12-31
Laikinosios valstybės pagalbos paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-10-30
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2020 m. V)
Nuo 2020-09-28
Iki 2020-10-28
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2020 m. III)
Nuo 2020-09-28
Iki 2020-10-28
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2020 m. IV)
Nuo 2020-09-28
Iki 2020-10-28
Parama įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos (II)
Nuo 2020-10-12
Iki 2020-10-16
De minimis pagalbos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus ūkio subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (II)
Nuo 2020-09-29
Iki 2020-10-09
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus
Nuo 2020-07-13
Iki 2020-08-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
De minimis pagalba paukštienos ir kiaušinių sektoriaus įmonėms, patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (I)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-08-21
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Parama įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos (I)
Nuo 2020-08-03
Iki 2020-08-14
Paraiškų priėmimas baigėsi
Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimas (2020 m.)
Nuo 2020-06-29
Iki 2020-07-17
Paraiškų priėmimas baigėsi
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2020 m. II)
Iki 2020-07-08
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pagalba veislininkystei (2020 m. II)
Nuo 2020-06-18
Iki 2020-07-03
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2020 m.)
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-06-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2020 m. II)
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-06-20
Pagalba veislininkystei (2020 m. I)
Nuo 2020-04-03
Iki 2020-06-12
Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-05-29
Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2020 m.)
Nuo 2020-04-06
Iki 2020-05-08
Paraiškų priėmimas baigėsi
Naujienos 1
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2020 m.)
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-03-31
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama (2020 m. I)
Nuo 2020-01-13
Iki 2020-02-28
Paraiškų priėmimas baigėsi
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2020 m.)
Nuo 2020-01-13
Iki 2020-02-28
Naujienos 2
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2020 m.)
Nuo 2020-02-12
Iki 2020-02-25
Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimas
Nuo 2020-02-03
Iki 2020-02-21
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2020 m.)
Nuo 2020-01-20
Iki 2020-02-18
Paraiškų priėmimas baigėsi
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2020 m. I)
Nuo 2020-01-16
Iki 2020-01-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2020 m. II)
Nuo 2020-01-16
Iki 2020-01-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2019 m. II)
Nuo 2019-10-01
Iki 2019-10-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Parama kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2019 m.)
Nuo 2019-09-16
Iki 2019-10-18
Paraiškų priėmimas baigėsi
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-09-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Parama bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (2019 m.)
Nuo 2019-08-01
Iki 2019-09-15
Paraiškų priėmimas baigėsi
Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-05-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2019 m. II)
Nuo 2019-05-06
Iki 2019-05-31
Asociacijų narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimas
Nuo 2019-05-09
Iki 2019-05-24
Paraiškų priėmimas baigėsi
Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Nuo 2019-05-06
Iki 2019-05-17
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2019 m. I)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones (2019 m.)
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-30
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2019 m.)
Nuo 2019-03-01
Iki 2019-03-31
2019 m. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai remti
Nuo 2019-02-11
Iki 2019-03-15
Naujienos 1
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2019 m.)
Nuo 2019-02-01
Iki 2019-03-04
Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2019 m. I)
Nuo 2019-02-11
Iki 2019-03-01
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2019 m.)
Nuo 2019-02-11
Iki 2019-03-01
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2019 m.)
Nuo 2019-02-06
Iki 2019-02-25
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2019-02-01
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2019 m. I)
Nuo 2019-01-17
Iki 2019-01-30
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2019 m. II)
Nuo 2019-01-17
Iki 2019-01-30
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2018 m. III)
Nuo 2018-09-10
Iki 2018-09-19
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas
Nuo 2018-08-14
Iki 2018-08-28
Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas (2018 m. II)
Nuo 2018-06-26
Iki 2018-07-13
Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimas (2018 m.II)
Nuo 2018-06-11
Iki 2018-06-29
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2018 m. I)
Nuo 2018-05-01
Iki 2018-06-15
Naujienos 1
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. II)
Nuo 2018-04-19
Iki 2018-05-28
Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-04-18
Iki 2018-05-10
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-03-30
Iki 2018-04-13
Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti (2018 m.)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-03-31
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2018 m. II)
Nuo 2018-03-16
Iki 2018-03-26
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas (2018 m.)
Nuo 2018-02-08
Iki 2018-03-09
Pagalba veislininkystei (2018 m.)
Nuo 2018-02-08
Iki 2018-03-09
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2018 m.)
Iki 2018-03-08
Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimas (2018 m.I)
Nuo 2018-02-19
Iki 2018-03-02
Naujienos 1
2018 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai
Nuo 2018-01-22
Iki 2018-02-23
Naujienos 2
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2018 m.)
Nuo 2018-01-15
Iki 2018-02-13
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-01-25
Iki 2018-02-02
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2017 m.)
Nuo 2017-10-17
Iki 2017-10-30
Tautinio paveldo veiklos finansavimas
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-09-15
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas
Iki 2017-05-05
Valstybės pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui ir realizavimui
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-05-05
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, verslo misijose, mugėse ir šių produktų pristatymuose užsienio valstybėse finansavimas
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-04-21
2017 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai
Nuo 2017-03-10
Iki 2017-04-10
Naujienos 1
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2017 m.)
Nuo 2017-03-01
Iki 2017-03-31
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2017 m.)
Nuo 2017-03-09
Iki 2017-03-31
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti
Nuo 2017-02-01
Iki 2017-03-02
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas
Iki 2017-02-24
Naujienos 1
Biodegalų gamybos plėtros finansavimas
Nuo 2016-10-15
Iki 2016-11-15
Tautinio paveldo veiklos finansavimas
Nuo 2016-09-14
Iki 2016-09-27
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2016 m.)
Nuo 2016-05-16
Iki 2016-06-15
Naujienos 3
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2016 m.)
Nuo 2016-04-18
Iki 2016-06-01
Naujienos 5
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas
Nuo 2016-02-01
Iki 2016-03-31
Rodyti daugiau priemonių / veiklų