Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS (2016 m.)"},{"item_id":"8692","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2016 m.)"},{"item_id":"9721","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje"},{"item_id":"9724","name":"Lietuvos kaimo tinklas"},{"item_id":"9723","name":"Parama VVG veiklai ir gyventoj\u0173 aktyvinimui"},{"item_id":"9722","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas"},{"item_id":"9951","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2016 m.)"},{"item_id":"9954","name":"Parama \u017eem\u0117s konsolidacijai (2016 m.)"},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11130","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)"}],"9028":[{"item_id":"10989","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2017 m.)"}],"8919":[{"item_id":"11210","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas"},{"item_id":"11215","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)
Nuo 2017-02-06
Iki 2017-03-31
Naujienos 1
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m.)
Nuo 2017-01-04
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (2016 m.)
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 1 VVG ŽEMĖLAPIS
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas šiuo metu nenustatytas
Naujienos 1
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Paraiškų rinkimo terminas šiuo metu nenustatytas
Lietuvos kaimo tinklas
Paraiškų rinkimo terminas šiuo metu nenustatytas
Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui
Paraiškų rinkimo terminas šiuo metu nenustatytas
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
Paraiškų rinkimo terminas šiuo metu nenustatytas
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas šiuo metu nenustatytas
Parama žemės konsolidacijai (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas šiuo metu nenustatytas

Tiesioginės išmokos

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Tiesioginės išmokos (2017 m.)
Naujienos 7

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas
Iki 2017-02-24
liko 5 dienos
Naujienos 1
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti
Nuo 2017-02-01
Iki 2017-03-02