Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"8671","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2016 m. I)"},{"item_id":"8675","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2016 m.)"},{"item_id":"8682","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2016 m.)"},{"item_id":"9709","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2016 m. II)"},{"item_id":"8678","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2016 m.)"},{"item_id":"8679","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2016 m.)"},{"item_id":"8669","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2016 m.)"},{"item_id":"8680","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2016 m.)"},{"item_id":"9696","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2016 m.)"},{"item_id":"8670","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2016 m.)"},{"item_id":"9697","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2016 m.)"},{"item_id":"8664","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2016 m.)"},{"item_id":"8693","name":"Parama pla\u010diajuos\u010dio ry\u0161io infrastrukt\u016brai"},{"item_id":"9231","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu"},{"item_id":"9230","name":"Parama smulki\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2016 m.)"},{"item_id":"8689","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2016 m. II)"},{"item_id":"8690","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2016 m.)"},{"item_id":"8683","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2016 m.)"},{"item_id":"10033","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (projektiniai pasi\u016blymai) (2016 m.)"},{"item_id":"10031","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (projektiniai pasi\u016blymai) (2016 m.)"},{"item_id":"9932","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2016 m. II)"},{"item_id":"8694","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2016 m.)"},{"item_id":"8668","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2016 m. I)"},{"item_id":"8696","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2016 m.)"},{"item_id":"8686","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2016 m.)"},{"item_id":"8672","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2016 m.)"},{"item_id":"8666","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2016 m. I)"},{"item_id":"8673","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2016 m.)"},{"item_id":"8685","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. I)"},{"item_id":"8687","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. I)"},{"item_id":"9720","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2016 m. I)"},{"item_id":"9719","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2016 m.)"},{"item_id":"10025","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2016 m.)"},{"item_id":"8695","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2016 m.)"},{"item_id":"8692","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.) (EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 galimybi\u0173 studij\u0173 pateikimas)"},{"item_id":"9721","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2017 m.)"},{"item_id":"8691","name":"Parama \u017eem\u0117s konsolidacijai (2015 m.)"},{"item_id":"9949","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2015 m.)"},{"item_id":"9939","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2015 m.)"},{"item_id":"9950","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (pieno sektoriui) (2015 m.)"},{"item_id":"9944","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2015 m.)"},{"item_id":"9946","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2015 m.)"},{"item_id":"8677","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS (2015 m.)"},{"item_id":"8681","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (visiems sektoriams, i\u0161skyrus pieno sektori\u0173) (2015 m.)"},{"item_id":"9934","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2015 m.)"},{"item_id":"9936","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2015 m.)"},{"item_id":"8674","name":"Parama vietiniams keliams (2015 m.)"},{"item_id":"9945","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2015 m.)"},{"item_id":"9941","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2015 m.)"},{"item_id":"8676","name":"Parengiamoji parama (KPP) (2015 m.)"},{"item_id":"9938","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2014 m.)"},{"item_id":"9722","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. I)"},{"item_id":"10507","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2016 m. II)"},{"item_id":"10541","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. II)"},{"item_id":"10542","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)"},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11130","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)"},{"item_id":"11499","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2017 m.)"},{"item_id":"11501","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. I)"},{"item_id":"11519","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2017 m.)"},{"item_id":"11514","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2017 m.)"},{"item_id":"11535","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. I)"},{"item_id":"11536","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. II) "},{"item_id":"11537","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2017 m.)"},{"item_id":"11538","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2017 m.)"},{"item_id":"11542","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. I)"},{"item_id":"11543","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. I)"},{"item_id":"11544","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)"},{"item_id":"11609","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. II)"},{"item_id":"11610","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.)"},{"item_id":"11611","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2017 m.)"},{"item_id":"11612","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2017 m.)"},{"item_id":"11613","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2017 m.)"},{"item_id":"11614","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)"},{"item_id":"11615","name":"Mi\u0161ko veisimas (2017 m.)"},{"item_id":"11616","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2017 m.)"},{"item_id":"11617","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (2017 m.)"},{"item_id":"11618","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (2017 m.)"},{"item_id":"11619","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2017 m.)"},{"item_id":"11620","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2017 m.)"},{"item_id":"11624","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2017 m.)"},{"item_id":"11625","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2017 m.)"},{"item_id":"11626","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2017 m.)"},{"item_id":"11742","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2017 m.)"},{"item_id":"11775","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2017 m.)"},{"item_id":"11776","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2017 m.)"},{"item_id":"11778","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2017 m.)"},{"item_id":"11779","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2017 m.)"},{"item_id":"13491","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2017 m.)"},{"item_id":"14432","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. II)"},{"item_id":"14433","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)"},{"item_id":"15156","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2018 m.)"},{"item_id":"15328","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. I)"},{"item_id":"15329","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2018 m.)"},{"item_id":"15330","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2018 m.)"},{"item_id":"15484","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)"},{"item_id":"15485","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. II)"},{"item_id":"15486","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. III)"},{"item_id":"15487","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15488","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)"},{"item_id":"15491","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. III)"},{"item_id":"15492","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. IV)"},{"item_id":"15493","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. I)"},{"item_id":"15494","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2018 m. II)"},{"item_id":"15501","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2018 m.)"},{"item_id":"15502","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2018 m.)"},{"item_id":"15503","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2018 m. I)"},{"item_id":"15504","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2018 m. II)"},{"item_id":"15505","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2018 m. I)"},{"item_id":"15508","name":"Parama mi\u0161k\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti (2018 m.)"},{"item_id":"15510","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2018 m.)"},{"item_id":"15517","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2018 m.)"},{"item_id":"15518","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2018 m.)"},{"item_id":"15519","name":"Mi\u0161ko veisimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15520","name":"Mi\u0161ko veisimas (2018 m. II)"},{"item_id":"15521","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2018 m.)"},{"item_id":"15522","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2018 m.)"},{"item_id":"15523","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2018 m.)"},{"item_id":"15524","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2018 m. I)"},{"item_id":"15525","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) (EIP veiklos grupi\u0173 projekt\u0173 galimybi\u0173 studij\u0173 pateikimas)"},{"item_id":"15527","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2018 m.)"},{"item_id":"15528","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m. I)"},{"item_id":"16977","name":"Su \u201eNATURA 2000\u201c ir vandens pagrind\u0173 direktyva susijusios i\u0161mokos (2018 m.)"},{"item_id":"16978","name":"Ekologinis \u016bkininkavimas (2018 m.)"},{"item_id":"16979","name":"Agrarin\u0117 aplinkosauga ir klimatas (2018 m.)"},{"item_id":"16980","name":"I\u0161mokos u\u017e vietoves, kuriose esama gamtini\u0173 ar kit\u0173 specifini\u0173 kli\u016b\u010di\u0173 (2018 m.)"},{"item_id":"17012","name":"Nykstan\u010di\u0173 Lietuvos sen\u0173j\u0173 veisli\u0173 gyvuli\u0173 ir namini\u0173 pauk\u0161\u010di\u0173 i\u0161saugojimas (2018 m.)"},{"item_id":"17838","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2018 m.)"}],"9028":[{"item_id":"9184","name":"Susietoji parama (2016 m.)"},{"item_id":"9183","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2016 m.)"},{"item_id":"9959","name":"Susietoji parama (2015 m.)"},{"item_id":"9960","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2015 m.)"},{"item_id":"10989","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2017 m.)"},{"item_id":"16771","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2018 m.)"}],"8837":[{"item_id":"9736","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2016 m. I)"},{"item_id":"9737","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (\u012f energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105 ir atsinaujinan\u010dios energijos i\u0161teklius) (2016 m.)"},{"item_id":"9251","name":"\u017duv\u0173 pra\u0117jimo tak\u0173 \u012frengimas ir atk\u016brimas"},{"item_id":"9738","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas"},{"item_id":"8847","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2016 m.)"},{"item_id":"8848","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2016 m.)"},{"item_id":"8846","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2016 m.)"},{"item_id":"8845","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2016 m.)"},{"item_id":"8844","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas (2016 m.)"},{"item_id":"8843","name":"Parama europini\u0173 unguri\u0173 i\u0161tekli\u0173 valdymo planui Lietuvoje \u012fgyvendinti"},{"item_id":"8842","name":"Gamybos ir prekybos planai"},{"item_id":"8841","name":"Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakult\u016bra (2015 m.)"},{"item_id":"8840","name":"Parengiamoji parama"},{"item_id":"10831","name":"Parama \u017evejybos galimybi\u0173 paskirstymo sistemoms"},{"item_id":"10832","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2016 m. II)"},{"item_id":"10833","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas"},{"item_id":"11771","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. I)"},{"item_id":"11772","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.)"},{"item_id":"12135","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. II)"},{"item_id":"12137","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)"},{"item_id":"12157","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2017 m. I)"},{"item_id":"12158","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.)"},{"item_id":"12159","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12160","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2017 m.)"},{"item_id":"12161","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2017 m.)"},{"item_id":"12163","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12165","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12369","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2017 m.)"},{"item_id":"12424","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2017 m.)"},{"item_id":"12425","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis"},{"item_id":"12426","name":"Bendradarbiavimo veikla (2017 m.)"},{"item_id":"12427","name":"Parengiamoji parama (2017 m.)"},{"item_id":"12428","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas (2017 m.)"},{"item_id":"14043","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2017 m. II)"},{"item_id":"14813","name":"Vietos pl\u0117tros strategij\u0173 \u012fgyvendinimas (2017 m. II)"},{"item_id":"15191","name":"\u017dini\u0173 apie j\u016bros b\u016bkl\u0119 gerinimas"},{"item_id":"15469","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Investicijos \u012f laiv\u0105, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvi\u0173 varom\u0173j\u0173 sistem\u0173 ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis"},{"item_id":"15603","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15604","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2018 m. I)"},{"item_id":"15605","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2018 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15606","name":"Gamybos ir prekybos planai (2018 m.)"},{"item_id":"15767","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m.)"},{"item_id":"15768","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s (2018 m.)"},{"item_id":"15772","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama) "},{"item_id":"15773","name":"Prid\u0117tin\u0117 vert\u0117, produkt\u0173 kokyb\u0117 ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15774","name":"\u017dvejybos poveikio j\u016br\u0173 aplinkai ma\u017einimas ir \u017evejybos pritaikymas siekiant apsaugoti r\u016b\u0161is (2018 m. II)"},{"item_id":"15777","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2018 m.)"},{"item_id":"15778","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (i\u0161skyrus energijos vartojimo efektyvumo didinim\u0105) (2018 m.)"},{"item_id":"15779","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinan\u010dioji energija (2018 m.)"},{"item_id":"15783","name":"Rinkodaros priemon\u0117s (2018 m.)"},{"item_id":"15784","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m.)"},{"item_id":"15785","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m. I) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15787","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2018 m. II)"}],"8910":[{"item_id":"9214","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2014\u20132016 m.)"},{"item_id":"11036","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2017 m.)"},{"item_id":"15270","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2018 m.)"}],"8919":[{"item_id":"9217","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio, maisto \u016bkio ir \u017euvininkyst\u0117s 2015\u20132020 met\u0173 mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas"},{"item_id":"9218","name":"2017 met\u0173 nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai"},{"item_id":"9756","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2016 m.)"},{"item_id":"9755","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2016 m.)"},{"item_id":"10561","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas"},{"item_id":"10721","name":"Biodegal\u0173 gamybos pl\u0117tros finansavimas"},{"item_id":"11210","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas"},{"item_id":"11215","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti"},{"item_id":"11700","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 gamybai skatinti (2017 m.)"},{"item_id":"11879","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, konkurs\u0173 organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2017 m.)"},{"item_id":"12335","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, verslo misijose, mug\u0117se ir \u0161i\u0173 produkt\u0173 pristatymuose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas"},{"item_id":"12360","name":"Mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas"},{"item_id":"12493","name":"Valstyb\u0117s pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 populiarinimui ir realizavimui"},{"item_id":"14144","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas"},{"item_id":"14523","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2017 m.)"},{"item_id":"15420","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti (2018 m.)"},{"item_id":"15551","name":"2018 met\u0173 nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai"},{"item_id":"15618","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"15813","name":"\u017dini\u0173 perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2018 m.)"},{"item_id":"15814","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio, maisto \u016bkio ir \u017euvininkyst\u0117s 2015\u20132020 met\u0173 mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir taikomosios veiklos finansavimas (2018 m.)"},{"item_id":"16141","name":"Pagalba veislininkystei (2018 m.)"},{"item_id":"16142","name":"Tautinio paveldo veiklos subjekt\u0173 finansavimas (2018 m.I)"},{"item_id":"16148","name":"Pagalba kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 gamybai skatinti (2018 m.)"},{"item_id":"16774","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2018 m. II)"},{"item_id":"17082","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"17369","name":"Kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 populiarinimas ir realizavimas (2018 m. I)"},{"item_id":"17425","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. II)"},{"item_id":"17599","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2018 m. I)"},{"item_id":"18083","name":"Tautinio paveldo veiklos subjekt\u0173 finansavimas (2018 m.II)"},{"item_id":"18209","name":"Kokybi\u0161k\u0173 \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 populiarinimas ir realizavimas (2018 m. II)"},{"item_id":"18618","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio parod\u0173, prekybos mugi\u0173, bendruomeni\u0161kum\u0105 kaime skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ir konkurs\u0173 organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas"},{"item_id":"18722","name":"Pagalba u\u017e \u012fsigytus \u016bkinius gyv\u016bnus (2018 m. II)"},{"item_id":"18723","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams u\u017e biologinio saugumo priemoni\u0173 reikalavim\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 (2018 m.)"},{"item_id":"18837","name":"Dalyvavimo \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 parodose, mug\u0117se, pristatymuose ir verslo misijose u\u017esienio valstyb\u0117se finansavimas (2018 m. III)"}]}
Paslėpti filtrus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Svarbus dokumentas
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-15
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2018 m. III)
Nuo 2018-09-10
Iki 2018-09-19
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas
Nuo 2018-08-14
Iki 2018-08-28
Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas (2018 m. II)
Nuo 2018-06-26
Iki 2018-07-13
Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimas (2018 m.II)
Nuo 2018-06-11
Iki 2018-06-29
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2018 m. I)
Nuo 2018-05-01
Iki 2018-06-15
Naujienos 1
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. II)
Nuo 2018-04-19
Iki 2018-05-28
Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-04-18
Iki 2018-05-10
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-03-30
Iki 2018-04-13
Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti (2018 m.)
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-03-31
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2018 m. II)
Nuo 2018-03-16
Iki 2018-03-26
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas (2018 m.)
Nuo 2018-02-08
Iki 2018-03-09
Pagalba veislininkystei (2018 m.)
Nuo 2018-02-08
Iki 2018-03-09
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas (2018 m.)
Iki 2018-03-08
Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimas (2018 m.I)
Nuo 2018-02-19
Iki 2018-03-02
Naujienos 1
2018 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai
Nuo 2018-01-22
Iki 2018-02-23
Naujienos 2
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2018 m.)
Nuo 2018-01-15
Iki 2018-02-13
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2018 m. I)
Nuo 2018-01-25
Iki 2018-02-02
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimas (2017 m.)
Nuo 2017-10-17
Iki 2017-10-30
Tautinio paveldo veiklos finansavimas
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-09-15
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas
Iki 2017-05-05
Valstybės pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui ir realizavimui
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-05-05
Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, verslo misijose, mugėse ir šių produktų pristatymuose užsienio valstybėse finansavimas
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-04-21
2017 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai
Nuo 2017-03-10
Iki 2017-04-10
Naujienos 1
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2017 m.)
Nuo 2017-03-01
Iki 2017-03-31
Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose finansavimas (2017 m.)
Nuo 2017-03-09
Iki 2017-03-31
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti
Nuo 2017-02-01
Iki 2017-03-02
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas
Iki 2017-02-24
Naujienos 1
Biodegalų gamybos plėtros finansavimas
Nuo 2016-10-15
Iki 2016-11-15
Tautinio paveldo veiklos finansavimas
Nuo 2016-09-14
Iki 2016-09-27
Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2016 m.)
Nuo 2016-05-16
Iki 2016-06-15
Naujienos 3
Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2016 m.)
Nuo 2016-04-18
Iki 2016-06-01
Naujienos 5
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas
Nuo 2016-02-01
Iki 2016-03-31
Rodyti daugiau priemonių / veiklų