(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"39534","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)"},{"item_id":"39992","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2022 m.)"},{"item_id":"40002","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2022 m.)"},{"item_id":"40003","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2022 m.)"},{"item_id":"40004","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2022 m.)"},{"item_id":"40005","name":"Parama \u017eem\u0117s \u016bkio vandentvarkai (2022 m.)"},{"item_id":"40006","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2022 m.)"},{"item_id":"40007","name":"Prevencini\u0173 priemoni\u0173 taikymas prie\u0161 vilk\u0173 \u016bkiniams gyv\u016bnams darom\u0105 \u017eal\u0105 (2021 m.)"},{"item_id":"40027","name":"Parama jaun\u0173j\u0173 \u016bkinink\u0173 \u012fsik\u016brimui (2022 m.)"},{"item_id":"40028","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2022 m.)"},{"item_id":"40029","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (pienin\u0117s galvijininkyst\u0117s sektoriui) (2022 m.)"},{"item_id":"40030","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2022 m.)"},{"item_id":"40031","name":"Mi\u0161ko veisimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40032","name":"Mi\u0161ko veisimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40033","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40034","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40035","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2022 m. I)"},{"item_id":"40036","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2022 m. II)"},{"item_id":"40037","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2022 m. I)"},{"item_id":"40038","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas (2022 m. II)"},{"item_id":"40039","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2022 m.)"},{"item_id":"40040","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2022 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"40041","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2022 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"40042","name":"Parama smulki\u0173j\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui (2022 m.)"},{"item_id":"40043","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2022 m.)"},{"item_id":"40044","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m. I)"},{"item_id":"40045","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m. II)"},{"item_id":"40046","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2022 m.)"},{"item_id":"40049","name":"Parengiamoji parama (2022 m.)"},{"item_id":"40053","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2022 m. I)"},{"item_id":"40054","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2022 m. II)"},{"item_id":"40055","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2022 m. III)"},{"item_id":"40056","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)"},{"item_id":"40057","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)"},{"item_id":"40058","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)"},{"item_id":"40059","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)"},{"item_id":"40060","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)"},{"item_id":"40061","name":" VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)"},{"item_id":"40062","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti rengini\u0173 komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m.)"},{"item_id":"40063","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. I)"},{"item_id":"40064","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. II)"},{"item_id":"40068","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2022 m. III)"},{"item_id":"40069","name":"Parama investicijoms \u012f prevencin\u0119 veikl\u0105, kuria siekiama suma\u017einti pavojing\u0173 lig\u0173 gr\u0117smes ir su jomis susijusias pasekmes (2022 m.)"}],"8910":[{"item_id":"40525","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2022 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)
Nuo 2021-12-27
Iki 2022-02-04
Naujienos 2
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m.)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-02-28
Naujienos 1
Parama smulkiesiems ūkiams (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektoriui) (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2022 m. I)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-03-31
Naujienos 1
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (galimybių studijų teikimas)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-03-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. I)
Nuo 2022-02-01
Iki 2022-03-31
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-03-31
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (2022 m.)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Parengiamoji parama (2022 m.)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2022 m.)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2021 m.)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Miško veisimas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-05-31
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2022 m. I)
Nuo 2022-04-01
Iki 2022-05-31
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2022 m.)
Nuo 2022-05-02
Iki 2022-06-30
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2022 m.)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-06-30
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2022 m. I)
Nuo 2022-05-02
Iki 2022-06-30
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m. I)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-06-30
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2022 m.)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)
Nuo 2022-07-01
Iki 2022-07-29
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2022 m. II)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. II)
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m. II)
Nuo 2022-07-01
Iki 2022-07-29
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-08-31
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2022 m.)
Nuo 2022-07-01
Iki 2022-08-31
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2022 m.)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-10-31
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2022 m.)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-10-31
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
Miško veisimas (2022 m. II)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-11-30
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2022 m. III)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2022 m. III)
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2022 m. III)
Nuo 2022-11-03
Iki 2022-11-30
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2022 m.)
Nuo 2022-01-03
Iki 2022-12-30
Naujienos 1
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2022 m. II)
Nuo 2022-11-03
Iki 2022-12-30
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m. II)
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-12-30
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m.)
Nuo 2022-01-03
Iki 2022-12-30
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Parama bitininkystės sektoriui

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama bitininkystės sektoriui (2022 m.)
Nuo 2022-01-24
Iki 2022-02-21
Naujienos 1