(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"32975","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2021 m.)"},{"item_id":"32976","name":"Parama pirm\u0105 kart\u0105 dalyvaujantiems kokyb\u0117s sistemose (2021 m.)"},{"item_id":"32977","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2021 m.)"},{"item_id":"32979","name":"Tradicini\u0173 amat\u0173 centr\u0173 pl\u0117tra (2021 m.)"},{"item_id":"32981","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32982","name":"Mi\u0161ko veisimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32983","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)"},{"item_id":"32984","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. I)"},{"item_id":"32985","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2021 m. II)"},{"item_id":"32986","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (projekt\u0173 parai\u0161k\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32987","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2021 m.) (galimybi\u0173 studij\u0173 teikimas)"},{"item_id":"32988","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. I)"},{"item_id":"32989","name":"Pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m. II)"},{"item_id":"32990","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2021 m.)"},{"item_id":"32991","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. I)"},{"item_id":"32992","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. II)"},{"item_id":"32993","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautini\u0173 projekt\u0173 inicijavimas) (2021 m. III)"},{"item_id":"32994","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)"},{"item_id":"32995","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"32996","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"32999","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)"},{"item_id":"33000","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)"},{"item_id":"33001","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)"},{"item_id":"33002","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. I)"},{"item_id":"33003","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. II)"},{"item_id":"33004","name":"Lietuvos kaimo tinklo nari\u0173 projektai, skirti elektronin\u0117ms komunikacijos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti (2021 m. III)"},{"item_id":"33006","name":"Gaivalini\u0173 nelaimi\u0173 ir katastrofini\u0173 \u012fvyki\u0173 paveikto \u017eem\u0117s \u016bkio gamybos potencialo atk\u016brimas ir atitinkamos prevencin\u0117s veiklos vykdymas (2021 m.)"}],"8910":[{"item_id":"32502","name":"Parama bitininkyst\u0117s sektoriui (2021 m.)"}],"8919":[{"item_id":"24668","name":"Valstyb\u0117s pagalba u\u017e \u0161alutini\u0173 gyv\u016bnini\u0173 produkt\u0173, neskirt\u0173 vartoti \u017emon\u0117ms, \u0161alinim\u0105 ir naikinim\u0105"},{"item_id":"33064","name":"Nacionalin\u0117 parama kaimo bendruomeni\u0173 veiklai (2021 m.)"}]}
Paslėpti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. I)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. I)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-15
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-03-31
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. I)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-03-31
Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas (2021 m.)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-04-30
Miško veisimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-05-28
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Tradicinių amatų centrų plėtra (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-06-30
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2021 m.)
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. I)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-06-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (galimybių studijų teikimas)
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-07-30
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. II)
Nuo 2021-07-01
Iki 2021-07-30
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. I)
Nuo 2021-07-01
Iki 2021-08-31
Miško veisimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-10
Iki 2021-11-12
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. III)
Nuo 2021-10-15
Iki 2021-11-15
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. III)
Nuo 2021-11-03
Iki 2021-11-30
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2021 m. II)
Nuo 2021-11-15
Iki 2021-12-28
Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose (2021 m.)
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-12-31
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m. II)
Nuo 2021-09-01
Iki 2021-12-31
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-12-31
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2021 m.)
Nuo 2021-02-15
Iki 2021-12-31
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 9 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Parama bitininkystės sektoriui

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama bitininkystės sektoriui (2021 m.)
Nuo 2021-01-04
Iki 2021-02-01
Naujienos 2

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2021 m.)
Nuo 2021-02-01
Iki 2021-03-01
Naujienos 1
Valstybės pagalba už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą
Nuo 2020-01-01
Iki 2021-12-31