Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"15072","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m.)"},{"item_id":"15516","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio valdas (2018 m. II)"},{"item_id":"15526","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2018 m.) "},{"item_id":"15529","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2018 m. II)"},{"item_id":"18647","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (i\u0161moka iki 16 t\u016bkst. Eur) (2018 m.)"},{"item_id":"19058","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje (2018 m. II)"},{"item_id":"19659","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2019 m.)"}],"8837":[{"item_id":"15780","name":"Produktyvios investicijos \u012f akvakult\u016br\u0105 (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"15786","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)"}],"8919":[{"item_id":"18724","name":"Pagalbos teikimas kiauli\u0173 laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiauli\u0173 maro prevencijos priemones (2018 m.)"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2018 m.)
Nuo 2018-11-19
Iki 2018-12-21
liko 5 dienos
Naujienos 3
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2018 m. II)
Nuo 2018-11-19
Iki 2018-12-21
liko 5 dienos
Naujienos 1
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-12-31
Naujienos 1
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m. II)
Nuo 2018-12-03
Iki 2018-12-31
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2018 m. II)
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-12-31
Naujienos 2
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2018 m.)
Nuo 2018-12-03
Iki 2019-01-31
Naujienos 2
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2019 m.)
Nuo 2019-01-02
Iki 2019-02-28
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 6 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2018 m. II) (Supaprastinta parama)
Nuo 2018-10-29
Iki 2018-12-28

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones (2018 m.)
Nuo 2018-09-03
Iki 2019-02-01