Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"8692","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.) (EIP veikos grupi\u0173 projekt\u0173 galimybi\u0173 studij\u0173 pateikimas)"},{"item_id":"9722","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. I)"},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11130","name":"Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)"},{"item_id":"11499","name":"Parama profesiniam mokymui ir \u012fg\u016bd\u017eiams \u012fgyti (2017 m.)"},{"item_id":"11501","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11514","name":"Parama asbestini\u0173 stog\u0173 dangos keitimui (2017 m.)"},{"item_id":"11519","name":"Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2017 m.)"},{"item_id":"11535","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. I)"},{"item_id":"11536","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2017 m. II) "},{"item_id":"11537","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2017 m.)"},{"item_id":"11538","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2017 m.)"},{"item_id":"11542","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. II)"},{"item_id":"11543","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. III)"},{"item_id":"11544","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (2017 m. IV)"}],"9028":[{"item_id":"10989","name":"Tiesiogin\u0117s i\u0161mokos (2017 m.)"}],"8919":[{"item_id":"11215","name":"Pagalba grynaveisliams \u016bkiniams gyv\u016bnams \u012fsigyti"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2017 m.)
Nuo 2017-02-06
Iki 2017-03-31
Naujienos 1
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2017 m.)
Nuo 2017-03-13
Iki 2017-04-14
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2017 m. I)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-04-28
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2017 m.) (EIP veikos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2017 m.)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2017 m.)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2017 m.)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-05-31
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m.)
Nuo 2017-03-13
Iki 2017-06-30
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m. I)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-06-30
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2017 m. II)
Nuo 2017-06-01
Iki 2017-06-30
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2017 m.)
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-07-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2017 m. III)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-08-31
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m. II)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-10-31
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2017 m. IV)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m.)
Nuo 2017-01-04
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 1 VVG ŽEMĖLAPIS
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Tiesioginės išmokos

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Tiesioginės išmokos (2017 m.)
Naujienos 8

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti
Nuo 2017-02-01
Iki 2017-03-02
liko 4 dienos