Ši interneto svetainė naudoja slapukus
Sutinku Nesutinku Daugiau
Kalendorius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Lietuvos Herbas
Titulinis puslapis » Parama

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9231","name":"Parama trumpoms tiekimo grandin\u0117ms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu"},{"item_id":"9230","name":"Parama smulki\u0173 \u016bkio subjekt\u0173 bendradarbiavimui"},{"item_id":"8689","name":"Parama bioduj\u0173 gamybai i\u0161 \u017eem\u0117s \u016bkio ir kit\u0173 atliek\u0173 (2016 m. II)"},{"item_id":"8690","name":"Investicijos \u012f mi\u0161kininkyst\u0117s technologijas"},{"item_id":"8683","name":"Investicijos, kuriomis didinamas mi\u0161k\u0173 ekosistem\u0173 atsparumas ir aplinkosaugin\u0117 vert\u0117 (2016 m.)"},{"item_id":"10033","name":"Parama investicijoms \u012f kaimo kult\u016bros ir gamtos paveld\u0105, kra\u0161tovaizd\u012f (projektiniai pasi\u016blymai)"},{"item_id":"10031","name":"Parama investicijoms \u012f vis\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 ma\u017eos apimties infrastrukt\u016br\u0105 (projektiniai pasi\u016blymai)"},{"item_id":"9932","name":"\u017dem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 kokyb\u0117s sistemos (2016 m. II)"},{"item_id":"8694","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2016 m.)"},{"item_id":"9719","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se"},{"item_id":"10025","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas)"},{"item_id":"8695","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas)"},{"item_id":"8692","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2016 m.)"},{"item_id":"9721","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje"},{"item_id":"9724","name":"Lietuvos kaimo tinklas"},{"item_id":"9723","name":"Parama VVG veiklai ir gyventoj\u0173 aktyvinimui"},{"item_id":"9722","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas"},{"item_id":"9951","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2016 m.)"},{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS (2016 m.)"},{"item_id":"9954","name":"Parama \u017eem\u0117s konsolidacijai (2016 m.)"},{"item_id":"10507","name":"Parama smulkiesiems \u016bkiams (2016 m. II)"},{"item_id":"10541","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. II)"},{"item_id":"10542","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)"}],"8919":[{"item_id":"10561","name":"Tautinio paveldo veiklos finansavimas"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Investicijos į miškininkystės technologijas
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-09-30
Naujienos 1
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2016 m.)
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-09-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (projektiniai pasiūlymai)
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-09-30
Naujienos 1
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (projektiniai pasiūlymai)
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-09-30
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-10-17
Naujienos 1
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Nuo 2016-08-16
Iki 2016-10-17
Naujienos 1
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2016 m. II)
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-10-31
Naujienos 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2016 m. II)
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-10-31
Naujienos 1
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2016 m.)
Nuo 2016-09-01
Iki 2016-10-31
Naujienos 4
Parama smulkiesiems ūkiams (2016 m. II)
Nuo 2016-10-10
Iki 2016-11-04
Naujienos 1
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Nuo 2016-11-02
Iki 2016-12-16
Miško veisimas (naujoms paraiškoms) (2016 m. II)
Nuo 2016-10-17
Iki 2016-12-16
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)
Nuo 2016-10-17
Iki 2016-12-16
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas)
Nuo 2016-09-01
Iki 2016-12-30
Naujienos 1
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas)
Nuo 2016-06-01
Iki 2016-12-30
Naujienos 3
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Naujienos 1
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Lietuvos kaimo tinklas
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (2016 m.)
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 1
Parama žemės konsolidacijai (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Rodyti daugiau priemonių / veiklų

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Tautinio paveldo veiklos finansavimas
Nuo 2016-09-14
Iki 2016-09-27
liko 3 dienos