Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11609","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. II)"},{"item_id":"11624","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2017 m.)"},{"item_id":"15072","name":"Gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas (2018 m.)"},{"item_id":"15156","name":"Meldini\u0173 nendrinuki\u0173 buveini\u0173 i\u0161saugojimas (2018 m.)"}],"8837":[{"item_id":"12165","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12424","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)
Nuo 2017-11-13
Iki 2017-12-15
Paskutinė diena teikti paraiškas (per ŽŪMIS teikiamos paraiškos priimamos iki 12 val.)
Naujienos 6
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m.)
Nuo 2017-01-04
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m. II)
Nuo 2017-09-01
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-02-28
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2018 m.)
Nuo 2018-01-02
Iki 2018-12-31
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 6 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Mokslininkų ir žvejų partnerystės
Nuo 2017-10-16
Iki 2017-12-15
Paskutinė diena teikti paraiškas (per ŽŪMIS teikiamos paraiškos priimamos iki 12 val.)
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2017-10-23
Iki 2017-12-22
Naujienos 1