Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9719","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se"},{"item_id":"10025","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas)"},{"item_id":"8695","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas)"},{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS (2016 m.)"},{"item_id":"8692","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2016 m.)"},{"item_id":"9721","name":"Gamintoj\u0173 grupi\u0173 ir organizacij\u0173 \u012fsisteigimas \u017eem\u0117s \u016bkio sektoriuje"},{"item_id":"9724","name":"Lietuvos kaimo tinklas"},{"item_id":"9723","name":"Parama VVG veiklai ir gyventoj\u0173 aktyvinimui"},{"item_id":"9722","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas"},{"item_id":"9951","name":"Parama investicijoms \u012f \u017eem\u0117s \u016bkio produkt\u0173 perdirbim\u0105, rinkodar\u0105 ir (arba) pl\u0117tr\u0105 (2016 m.)"},{"item_id":"9954","name":"Parama \u017eem\u0117s konsolidacijai (2016 m.)"},{"item_id":"10541","name":"Mi\u0161ko veisimas (naujoms parai\u0161koms) (2016 m. II)"},{"item_id":"10542","name":"Mi\u0161kams padarytos \u017ealos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)"}],"8837":[{"item_id":"10831","name":"Parama \u017evejybos galimybi\u0173 paskirstymo sistemoms"},{"item_id":"10832","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s apsauga ir atk\u016brimas \u2013 kompensavimo sistemos u\u017e j\u016br\u0173 \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 darom\u0105 \u017eal\u0105 su\u017evejojamiems laimikiams (2016 m. II)"},{"item_id":"10833","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Nuo 2016-11-02
Iki 2016-12-16
Naujienos 3
Miško veisimas (naujoms paraiškoms) (2016 m. II)
Nuo 2016-10-17
Iki 2016-12-16
Naujienos 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2016 m. II)
Nuo 2016-10-17
Iki 2016-12-16
Naujienos 1
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas)
Nuo 2016-09-01
Iki 2016-12-30
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas)
Nuo 2016-06-01
Iki 2016-12-30
Naujienos 3
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (2016 m.)
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 1 VVG ŽEMĖLAPIS
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Naujienos 1
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Lietuvos kaimo tinklas
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas
Parama žemės konsolidacijai (2016 m.)
Paraiškų rinkimo terminas 2016 m. grafike nenustatytas

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas – kompensavimo sistemos už jūrų žinduolių ir paukščių daromą žalą sužvejojamiems laimikiams (2016 m. II)
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas
Nuo 2016-11-28
Iki 2016-12-29