Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Spausdinti

Priemonių sąrašas

Priėmimo data
Programos tipas
Priemonė
Pareiškėjo tipas
Remiamos sritys
Išvalyti Ieškoti
{"8661":[{"item_id":"9953","name":"Parama vietos projektams \u012fgyvendinti pagal VPS "},{"item_id":"10987","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (gyv\u016bn\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m.)"},{"item_id":"11544","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)"},{"item_id":"11609","name":"Pas\u0117li\u0173, gyv\u016bn\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmokos (pas\u0117li\u0173 ir augal\u0173 draudimo \u012fmok\u0173 kompensavimas) (2017 m. II)"},{"item_id":"11610","name":"Parama EIP veiklos grup\u0117ms kurti ir j\u0173 veiklai vystyti (2017 m.)"},{"item_id":"11620","name":"Parama investicijoms, skirtoms ekonomin\u0117s veiklos k\u016brimui ir pl\u0117trai (2017 m.)"},{"item_id":"11624","name":"Parama ekonomin\u0117s veiklos prad\u017eiai kaimo vietov\u0117se (2017 m.)"},{"item_id":"14432","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. II)"},{"item_id":"14433","name":"VVG bendradarbiavimo projekt\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)"}],"8837":[{"item_id":"12137","name":"Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos \u0161velninimas. Pagrindini\u0173 arba pagalbini\u0173 varikli\u0173 keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)"},{"item_id":"12160","name":"J\u016br\u0173 biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s i\u0161saugojimas ir atk\u016brimas. Laimikiui \u017einduoli\u0173 ir pauk\u0161\u010di\u0173 padarytos \u017ealos kompensavimo sistemos (2017 m.)"},{"item_id":"12165","name":"\u017dvejybos ir akvakult\u016bros produkt\u0173 perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)"},{"item_id":"12424","name":"Mokslinink\u0173 ir \u017evej\u0173 partneryst\u0117s"},{"item_id":"12426","name":"Bendradarbiavimo veikla"}]}
Rodyti filtrus

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2017 m.)
Nuo 2017-08-01
Iki 2017-11-30
Naujienos 3
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)
Nuo 2017-10-02
Iki 2017-11-30
Naujienos 4
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama) (2017 m. II)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Naujienos 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. II)
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-11-30
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)
Nuo 2017-11-13
Iki 2017-12-15
Naujienos 3
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m.)
Nuo 2017-01-04
Iki 2017-12-29
Naujienos 2
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2017 m. II)
Nuo 2017-09-01
Iki 2017-12-29
Naujienos 1
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką
Naujienos 5 VVG / ŽRVVG ŽEMĖLAPIS

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Priemonė / veikla Paraiškų priėmimas Kvietimai
Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2017 m.)
Nuo 2017-09-25
Iki 2017-11-24
Naujienos 2
Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2017 m. III)
Nuo 2017-10-02
Iki 2017-12-01
Naujienos 1
Bendradarbiavimo veikla
Nuo 2017-11-02
Iki 2017-12-04
Naujienos 1
Mokslininkų ir žvejų partnerystės
Nuo 2017-10-16
Iki 2017-12-15
Naujienos 1
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2017 m.) (Supaprastinta parama)
Nuo 2017-10-23
Iki 2017-12-22
Naujienos 1