Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Apie NMA

Strategija

Mūsų misija – būdami patikima ir pažangi organizacija suteikiame galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
 
Mūsų vizija – konkurencinga, aktyvi, aplinką tausojanti visuomenė klestinčiame krašte.
 
Mūsų vertybės:
 
  • Orientacija į klientą – įsiklausome į kliento lūkesčius ir nurodome jam paprasčiausią problemos sprendimo būdą.
  • Profesionalumas – esame lankstūs, išmanome savo darbą ir nuolat tobulėjame.
  • Veržlumas – Agentūroje dirba iniciatyvūs, tikintys tuo, ką daro, įvertinti ir gerbiami darbuotojai.
  • Pažangumas – nuolat ieškome naujovių, jas diegiame ir tobuliname savo veiklą.
  • Skaidrumas – mūsų atliekami procesai bei jų rezultatai yra vieši ir aiškūs.
  • Veikimas išvien – visų iškeltų tikslų siekiame veikdami išvien – gerbdami vieni kitus, bendradarbiaudami tiek įstaigoje, tiek už jos ribų tam, kad suteiktume kokybiškiausias paslaugas.
 
Mūsų šūkis – kurkime klestintį kraštą kartu!
 
Siekdami įgyvendinti savo viziją, keliame šiuos strateginius 2012 – 2017 m. laikotarpio tikslus:
 
  • Skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius.
  • Būti pažangia organizacija, kurioje drauge dirba motyvaciją turintys darbuotojai.
  • Efektyviai vykdyti veiklą.
 
2013 m. Agentūroje buvo įdiegta Subalansuotų rodiklių sistema (SRS). SRS -  tai vienas iš strateginio valdymo ir veiklos matavimo įrankių, padėsiantis Agentūrai integruoti strateginio valdymo ir veiklos matavimo sistemas bei didinti veiklos kokybę ir efektyvumą.
 
SRS Agentūroje buvo sukurta, įforminta dokumentais ir įdiegta įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-012). Šis projektas, finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų, įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
 
 
Kviečiame susipažinti su 2012–2017 m. strategija ir 2017 m. veiklos planu
 
NMA yra pirma  ES paramą Lietuvai administruojanti institucija, pelniusi nacionalinį kokybės prizą. Nacionalinis kokybės prizas – tai visoje Europoje vertinamas apdovanojimas, kuris liudija, kad jį gavusi įmonė ar organizacija atitinka itin aukštus vadybos reikalavimus. Šiuo prizu įvertinama visos įmonės valdymo kokybė, kuri reikalinga kokybiškam produktui ar paslaugai sukurti. Daugiau informacijos apie tai rasite čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 2 d. 16:01