Žvejybos įmonės gaus paramą dėl laikino veiklos nutraukimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.26

Žvejybos įmonės gaus paramą dėl laikino veiklos nutraukimo

Žvejybos įmonės gaus paramą dėl laikino veiklos nutraukimo
Nuo š. m. spalio 14 d. iki lapkričio 22 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Informuojame apie paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paraiškas pagal šią priemonę galėjo teikti ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje, taip pat ūkio subjektai, vykdantys priekrantės žvejybą, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos (su visais turimais laivais) veiklos jūroje.
 
Paramos tikslas – didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą bei gerinti jų saugos ir darbo sąlygas, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo − kuo labiau mažinti žvejybos veiklos neigiamą poveikį jūrų ekosistemai.
 
Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį. Paramos paraiškoms, renkamoms nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. sausio 10 d., skiriama 1 800 000 Eur.
 
Galimybe gauti paramą pasinaudojo 14 įmonių. Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų vertinimas.
 
Per pirmąjį kvietimą, kuris vyko šių metų rugsėjo−spalio mėn., taip pat buvo gauta 14 paraiškų, iš kurių 13 įvertinta teigiamai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 26 d. 14:41