Žvejojantys pasyviosios žvejybos įrankiais kviečiami kreiptis dėl kompensacinių išmokų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.08.04

Žvejojantys pasyviosios žvejybos įrankiais kviečiami kreiptis dėl kompensacinių išmokų

Žvejojantys pasyviosios žvejybos įrankiais kviečiami kreiptis dėl kompensacinių išmokų
Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugsėjo 20 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.
 
Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos pagrindinio tikslo įgyvendinimo – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 150 000 Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paraiškas gali teikti ūkio subjektas:
  • žvejojantis Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyvios žvejybos įrankiais, kurių bendrosios pajamos iš žvejybos minėtais įrankiais ataskaitiniais metais yra didesnės nei apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyvios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių atitinkamų ataskaitinių metų pajamos;
  • vykdęs verslinę žvejybą ataskaitiniais metais pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau kaip 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydamas jam skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos).
Kompensavimo sistema
 
Ūkio subjektų bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją ataskaitiniais metais surūšiuojamos didėjimo tvarka. Apskaičiuojamos kvartilių taškų Q1 (apatinioji) ir Q3 (viršutinioji) reikšmės pagal aprašomosios statistikos kvartilių skaičiavimo formules. Bendras kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal formulę, kuri pateikta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Kompensacijos dydis priklauso nuo pareiškėjų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją. Jei minėtos pajamos didesnės už taškų Q1 (apatiniąją reikšmę) ir ne didesnės už Q3 (viršutiniąją reikšmę), pareiškėjui taikoma 30 proc. kompensacija nuo ataskaitiniais metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją. Jei bendrųjų pajamų reikšmės už sužvejotą produkciją didesnės už Q3, pareiškėjui taikoma 30 proc. kompensacija nuo ataskaitinių metų Q3 (viršutiniosios) bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją reikšmės. Visi pareiškėjai, patenkantys į šią grupę, gauna vienodo dydžio kompensacinę išmoką.
 
Pažymėtina, kad pareiškėjams, kurie ataskaitiniais arba ankstesniais metais (bet ne anksčiau 2014 m. sausio 1 d.) buvo įsigiję nuo žinduolių ar paukščių laimikį apsaugančią įrangą ar įrankius, taikoma 10 proc. didesnė kompensacija (40 proc.) nuo ataskaitiniais metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją.
 
Taip pat 40 proc. kompensacija taikoma pareiškėjams, kurių bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją viršija Q3 reikšmę. Tokiu atveju kartu su paraiška būtina pateikti įrangos ar įrankių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Nuo žinduolių ar paukščių laimikį apsaugančią įrangą ir įrankių kontrolę užtikrina Žuvininkystės tarnyba.
 
Kompensacija mokama už 2014–2020 metus pagal ūkio subjektų bendrąsias pajamas už sužvejotą produkciją. Už kiekvienus metus teikiama atskira paramos paraiška. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo arba neskyrimo priima Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).
 
Paraiškų teikimo tvarka
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas “Pranešimai”) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 4 d. 14:03