Žuvų perdirbimo įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.02.24

Žuvų perdirbimo įmonės kviečiamos teikti paraiškas

Žuvų perdirbimo įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Nuo kovo 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ supaprastintąsias taisykles. Paraiškos renkamos iki balandžio 28 d.
 
Priemonės tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas. Taip pat priemone prisidedama prie Europos Sąjungos horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo, skatinant investicijas perdirbimo sektoriuje ir kuriant naujas darbo vietas.
 
Kas gali teikti paraiškas?
 
Paraiškas gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios ar planuojančios užsiimti žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų perdirbimu.  Paramos paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių, pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Remiamos veiklos
 
Remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas:
 • kurios padeda taupyti energiją arba mažina poveikį aplinkai, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kurios padeda gerinti saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygas;
 • kuriomis remiamas sužvejotų žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių pagrindinės perdirbimo veiklos metu, perdirbimu;
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Pagal priemonę finansuojamos šias išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos:
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto ir statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo;
 • naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimo ir įrengimo projekto įgyvendinimo vietoje;
 • programinės įrangos, skirtos valdyti, planuoti įmonės gamybą, valdyti ir organizuoti įmonės veiklos procesus, įsigijimo;
 • N ir O kategorijos transporto priemonių, skirtų projekto reikmėms ir susijusių su transporto pritaikymu žaliavos ir produkcijos gabenimo reikmėms, įsigijimo (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis;
 • projekto viešinimo ir bendrųjų išlaidų.
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 Eur. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 400 000 Eur paramos lėšų.
 
Projektui įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
 • Pareiškėjas yra labai maža, maža įmonė, užsiimanti arba planuojanti užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu:
  • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 10 balų;
  • pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas yra įmonė, įregistruota ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, o pajamos iš žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų pardavimo pagal ataskaitinių metų metinės finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro ne mažiau kaip 50 proc. – suteikiama 20 balų.
 • Pareiškėjas ketina perdirbti, apdoroti savo užaugintus akvakultūros produktus. Paties užauginti akvakultūros produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. visos perdirbamos žaliavos kiekio (vertinamas laikotarpis pradedant pirmaisiais metais, einančiais po projekto įgyvendinimo metų, ir baigiant paskutiniais metais, einančiais prieš projekto kontrolės laikotarpio pabaigos metus) – suteikiama 20 balų.
 • Projekte skatinamas socialinis poveikis: įgyvendinimus projektą, bus padidintas ir, pradedant pirmaisiais metais, einančiais po projekto įgyvendinimo metų, ir baigiant paskutiniais metais, einančiais prieš projekto kontrolės laikotarpio pabaigos metus, išlaikytas darbo vietų skaičius:
  • sukūrus 1 darbo vietą – suteikiama 10 balų;
  • sukūrus 2 ir daugiau darbo vietų – suteikiama 20 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas. Skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimą 1 procentiniu punktu, bet ne daugiau kaip 10 balų.
 • Pareiškėjas numato perdirbti (iš viso pagal šį kriterijų suteikiama ne daugiau kaip 20 balų):
  •  žuvis, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, – suteikiama 10 balų;
  • ekologinę produkciją – suteikiama 10 balų;
  • invazines Baltijos jūros žuvų rūšis (grundalus) – suteikiama 20 balų.
Privalomas mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.
 
Paraiškų teikimo tvarka
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 24 d. 13:59