Žuvų augintojai raginami užbaigti paramos projektus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.26

Žuvų augintojai raginami užbaigti paramos projektus

Žuvų augintojai raginami užbaigti paramos projektus
Daugiau kaip 40,5 mln. eurų – tiek valstybės ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) paramos lėšų skirta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos populiariausiai krypčiai „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“.
 
Daugiau kaip 3 mln. eurų šios sumos dar neišmokėta – paramos gavėjai raginami užbaigti projektus ir pateikti paskutinius mokėjimo prašymus.
 
Pagal II prioritetinę kryptį remiamos trys priemonės: „Akvakultūra“, „Žvejyba vidaus vandenyse“ ir „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“. Per visą finansavimo laikotarpį (2007–2013 m.) parama skirta 122 projektams. Jų bendra suma siekia 40,5 mln. eurų, tačiau šiuo metu dar ne visos paramos lėšos pasiekė gavėjus.
 
Kad būtų išmokėta galutinė paramos dalis, paramos gavėjas turi būti patyręs visas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas ir pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, išlaidas pagrindžiančius, paramos objektų draudimo ir kitus reikalingus dokumentus.
 
Užbaigti dalį projektų – iki birželio pabaigos
 
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu pagal priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“ parama skirta 38 įmonėms, siekiančioms modernizuoti esamus arba sukurti naujus žuvų ūkius. Dauguma jų – mažos ir labai mažos įmonės, investavusios paramos lėšas į naujos veiklos sukūrimą.
 
Dalis antrosios krypties priemonių paramos gavėjų jau dabar turėtų suskubti užbaigti projektus. Priemonės „Akvakultūra“ veiklos srityje „Investicijos į akvakultūros įmones“ dalyvaujantys paramos gavėjai, teikusieji paraiškas ne pagal supaprastintąsias taisykles, skatinami suskubti užbaigti projektus ir  pateikti galutinius mokėjimo prašymus. Šių projektų įgyvendinimo terminas – birželio 30 d.
 
Po nustatyto termino mokėjimo prašymai bus priimami dar 20 dienų, mažinant galutinę paramos išmokos sumą 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Pasibaigus šiam laikotarpiui, mokėjimo prašymai nebebus priimami.
 
Atkreipiame dėmesį, jog įgyvendinantiesiems projektus pagal šios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles projektų įgyvendinimo terminas ilgesnis, tačiau paramos gavėjai skatinami neatidėlioti projekto įgyvendinimo paskutiniam mėnesiui, o tai padaryti kaip galima greičiau.
 
Paramos įsisavinimas 2007–2013 m. pagal prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemones:
 
 Priemonė
 Pasirašyta sutarčių (skirta parama), vnt.  
 Skirta parama, mln. Eur  
 Įgyvendinta projektų, vnt.  
 Išmokėta parama, mln. Eur  
 Akvakultūra
70
15,6
58
13,4
 Žvejyba vidaus vandenyse
29
6,2
28
5,2
 Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir  rinkodara  
27
18,7
27
18,8
 IŠ VISO:
122
40,5
112
37,4
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 9 d. 09:52