Žuvininkystės sektoriaus atstovai teikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.23

Žuvininkystės sektoriaus atstovai teikė paraiškas

Žuvininkystės sektoriaus atstovai teikė paraiškas
Birželio 16 d. baigtos rinkti paraiškos pagal tris paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones.
 
Pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ gautos 7 paraiškos iš įmonių, vykdančių verslinę žvejybą Baltijos jūros tolimuosiuose žvejybos rajonuose arba vidaus vandenyse ir/arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje. Paraiškose prašoma 163 tūkst. eurų paramos. Šiais metais minėtai priemonei skirta 300 tūkst. eurų paramos, tad lėšų užtenka visiems pateiktiems projektams, jei jie paraiškų vertinimo metu atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
Pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ paraiškas teikti buvo kviečiamos labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Priemone remiamos investicijos, kuriomis siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą bei modernizuoti įmonę, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai. Minėtoms investicijoms įsigyti gauta viena paraiška, kurioje prašoma 75 tūkst. eurų paramos.
 
Dvi žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės pateikė paraiškas pagal priemonę „Parengiamoji parama“. Jose prašoma beveik 24 tūkst. eurų paramos. Pagal priemonę remiamas vietos plėtros strategijų rengimas ir gebėjimų stiprinimas, mokymai bei bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategijas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 23 d. 14:30