Žuvininkystės sektoriaus atstovai nuo rugsėjo galės teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.02

Žuvininkystės sektoriaus atstovai nuo rugsėjo galės teikti paraiškas

Žuvininkystės sektoriaus atstovai nuo rugsėjo galės teikti paraiškas
Nuo rugsėjo 2 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti paraiškas net pagal tris veiklos sritis.
 
„Mokslininkų ir žvejų partnerystė“
 
Nuo šiandien NMA priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“. Tai – antrasis  paraiškų surinkimas šiais metais. Paraiškas pagal priemonę i, kai dalinantis žiniomis, sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, skatinama mokslininkų ir žvejų partnerystė, gali teikti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat verslinės žvejybos įmonių asociacijos.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos suma – 196 451 Eur, o didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti gali siekti 70 000 Eur, kompensuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpis truks iki spalio 31 d.
 
„Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“
 
Rugsėjo 2 d. – spalio 4 d. bus renkamos paraiškos pagal kitą EJRŽF priemonę – „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“. Parama skirta žuvininkystės įmonių konkurencingumui didinti ir saugos bei darbo sąlygoms jose gerinti, taip pat prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos pagrindinio tikslo įgyvendinimo – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.
 
Paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektai, žvejojantys Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais. Ūkio subjekto bendrosios pajamos iš žvejybos pasyviosios žvejybos įrankiais ataskaitiniais metais turi būti didesnės nei apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių atitinkamų ataskaitinių metų pajamos. Į paramą taip pat gali pretenduoti ūkio subjektai, vykdę verslinę žvejybą ataskaitiniais metais pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau kaip 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami jiems skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos). Atkreiptinas dėmesys, kad paramą gali gauti ūkio subjektai, kurių bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją 2018 metais yra didesnės kaip 2 455 Eur.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 150 000 Eur paramos lėšų.
 
„Rinkodaros priemonės“
 
Nuo rugsėjo 2 d. pradedamos rinkti paraiškos ir pagal EJRŽF priemonę „Rinkodaros priemonės“. Parama skirta žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimui gerinti. Paraiškas gauti paramą NMA gali teikti: žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja; žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinama gamintojų organizacija), arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja; taip pat labai maža, maža arba vidutinė įmonė, užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse.
 
Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 200 000 Eur. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 Eur.
 
Paraiškos pagal priemonę NMA teritoriniuose padaliniuose bus renkamos iki spalio 31 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 2 d. 16:46