Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis dėl kompensacinių išmokų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.12.01

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis dėl kompensacinių išmokų

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis dėl kompensacinių išmokų
Nuo gruodžio 5 d. iki 2023 m. sausio 5 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos sritį „Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas“.
 
Remiama veikla – žvejybos ir akvakultūros sektoriaus veiklos vykdytojų prarastų pajamų arba papildomų išlaidų, kurias jie patyrė dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą keliamų rinkos trikdžių ir jos poveikio žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinei, kompensavimas.
 
Šiam paraiškų pateikimo etapui skirta 4 mln. Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas:
  • vykdantis akvakultūros veiklą, įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą, kuriam suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas;
  • vykdantis verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turintis perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse arba (ir) individualias žvejybos galimybes;
  • vykdantis verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turintis perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • vykdantis verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turintis perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • turintis verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą.
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Paramos dydis
 
Paramos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
 
D = (PV1+...+ PVn) x PIK, čia:
 
PV1...n – žvejybos įmonių pirminio pardavimo pajamos arba  akvakultūros įmonių savo užaugintos ir realizuotos produkcijos pardavimo pajamos nuo 1-ojo kompensuojamos veiklos mėn. iki paskutiniojo (nuo 2022 m. kovo mėnesio iki 2022 m. gruodžio mėnesio imtinai). Pirminio pardavimo pajamos vidaus vandenyse apskaičiuojamos AM deklaruotą sugavimų kiekį dauginant iš vidutinės kainos 1,2 Eur/kg (PIK – papildomų išlaidų koeficientai).
 
Papildomų išlaidų koeficientų reikšmės pagal atskirus žuvininkystės subsektorius: PIK1 (akvakultūra uždarose akvakultūros sistemose (UAS), įskaitant kanalus, baseinus ir varžas) = 0,104; PIK2 (akvakultūra tvenkiniuose) = 0,090; PIK3 (Baltijos jūra, išskyrus priekrantę)= 0,087; PIK4 (Baltijos jūros priekrantė)= 0,036; PIK5 (vidaus vandenys)= 0,063; PIK6 (tolimieji žvejybos rajonai)= 0,014.
 
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 1 d. 13:55