Žuvininkystės sektoriaus atstovai gali kreiptis dėl investicijų į infrastruktūrą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.17

Žuvininkystės sektoriaus atstovai gali kreiptis dėl investicijų į infrastruktūrą

Žuvininkystės sektoriaus atstovai gali kreiptis dėl investicijų į infrastruktūrą
Nuo balandžio 20 d. iki birželio 26 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“.
 
Paramos tikslas – žuvininkystės įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti savivaldybės administracijos, valstybės arba savivaldybės įstaigos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonės. Paramos paraiškos teikiamos ir projektas įgyvendinamas su partneriu ar partneriais.
 
Didžiausia galima suma projektui yra 200 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 800 000 eurų.
 
Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar kita valstybės arba savivaldybės įstaiga ir projektas atitinka šios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus; iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra įmonė.
 
Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėliau nei 36 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 17 d. 14:37