Žuvininkystės projektus baigti – iki mėnesio pabaigos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.11

Žuvininkystės projektus baigti – iki mėnesio pabaigos

Žuvininkystės projektus baigti – iki mėnesio pabaigos
Jau baigiama įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa. Iki rugsėjo pabaigos beveik visi paramos projektai turi būti užbaigti, atliktos paramos lėšomis remiamos investicijos, todėl to dar nepadariusieji turėtų suskubti laiku įgyvendinti žuvininkystės projektus.
 
Ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. projektus turi užbaigti priemonių „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“, „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ dalyviai. Taip pat ne vėliau kaip iki šio termino projektus turi užbaigti priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sričių „Parama bendro intereso priemonėms“ bei „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“ dalyviai.
 
Galutinius mokėjimo prašymus iki š. m. rugsėjo 30 d. turi pateikti ir vykdžiusieji projektus pagal kitas programos priemones, jei įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip.
 
Primename, jog projektus užbaigti ir jų baigimą liudijančius dokumentus galima pateikti ir nelaukiant šio termino pabaigos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 11 d. 14:48