Žuvininkystės projektų pirkimų vykdymas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.16

Žuvininkystės projektų pirkimų vykdymas

Žuvininkystės projektų pirkimų vykdymas
Žuvininkystės sektoriaus atstovai, gaunantys paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemones, vykdydami pirkimus neretai padaro klaidų. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pataria, kaip galima jų išvengti.
 
Viena pagrindinių klaidų – kai iš pirkimo dokumentų į pasirašytą pirkimo sutartį perkeliamos ne visos ar perkeliamos pakeistos esminės pirkimo sąlygos (kaina, apmokėjimo tvarka, terminai). Taip pat skelbime ir kvietime nurodytai informacijai negali prieštarauti ir kitos pasirašytos sutarties sąlygos.
 
Dar viena klaida, kurios neišvengia pirkimą vykdantys žuvininkystės sektoriaus atstovai, – tai netinkamai pasirinktas pirkimo būdas. Dažnai tai nutinka netinkamai apskaičiavus pirkimo vertę. NMA specialistai pabrėžia, kad, jeigu pirkimo sutartis sudaroma dėl kelių rūšių prekių, paslaugų, tai pirkimo vertė yra visų prekių, paslaugų, dėl kurių sudaroma sutartis, suma. Jeigu prekės ar paslaugos perkamos nuolat, pirkimo vertė yra faktinė panašių pirkimo sutarčių, sudarytų per einamuosius finansinius metus, vertė. Perkamų darbų vertė yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, neatsižvelgiant į laikotarpį, kuriam jos bus sudaromos, verčių suma. Svarbu žinoti ir tai, kad skaidyti tos pačios rūšies prekių ar paslaugų (taip pat ir darbų dėl to paties objekto) pirkimus į dalis, siekiant išvengti pirkimo konkurso būdu, negalima.
 
Pažymėtina, kad pirkimus vykdantys paramos gavėjai turi vadovautis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais. Pasitaiko atvejų, kad nustatomi per daug specifiniai techniniai standartai ar reikalavimai, todėl neužtikrinamos vienodos sąlygos visiems pirkimo dalyviams arba sukuriamos nepateisinamos kliūtys, trukdančios konkurencijai.
 
Pirkimus svarbu atlikti tinkamai vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Nustačius pažeidimų, gali būti taikomos sankcijos.
 
Pirkimai NMA svetainėje
 
Atkreiptinas dėmesys, kad žuvininkystės sektoriaus atstovai gali pasirinkti, kokiu būdu skelbti informaciją apie pradedamą pirkimą. NMA specialistai rekomenduoja naudotis NMA interneto svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ esančia pirkimų sistema, kurioje ne tik skelbiama apie pradedamus pirkimus, tačiau ir gaunami tiekėjų pasiūlymai. Kitas būdas – informaciją apie pradedamą konkursą skelbti nacionaliniame dienraštyje, platinamame visoje Lietuvoje nemažiau kaip 5 kartus per savaitę.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 17 d. 13:00