Žuvininkystės atstovams – daugiau kvietimų teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.04.12

Žuvininkystės atstovams – daugiau kvietimų teikti paraiškas

Žuvininkystės atstovams – daugiau kvietimų teikti paraiškas
Balandžio 11 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patikslintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones priėmimo 2019 metais grafikas – jis buvo gausiai papildytas naujais kvietimais teikti paraiškas.
 
Pakoreguotas žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas: patvirtintas naujos veiklos srities „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ pagal pirmąjį Sąjungos prioritetą „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ paraiškų rinkimo laikotarpis. Paraiškos pagal šią veiklos sritį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d.
 
Kvietimų padaugėjo net pagal 8 skirtingas veiklos sritis. Paraiškas daugiau kartų 2019 metais bus galima teikti pagal pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ veiklos sritis „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“ ir „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama).
 
Kvietimų teikti paramos paraiškas padaugėjo ir pagal antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ veiklos sritis „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“, „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ ir „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama)“.
 
Paraiškų rinkimo grafikas buvo papildytas ir kvietimais pagal penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ veiklos sritis „Rinkodaros priemonės“ ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ – tiek pagal įprastas, tiek pagal supaprastintąsias šios priemonės įgyvendinimo taisykles – pastarąsias paraiškas numatyta pradėti rinkti jau nuo balandžio 29 d.
 
Susipažinti su pakoreguotu žuvininkystės paraiškų surinkimo grafiku ir naujomis paraiškų surinkimo datomis galite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. balandžio 15 d. 15:15