Žuvininkams – metas užbaigti projektus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.19

Žuvininkams – metas užbaigti projektus

Žuvininkams – metas užbaigti projektus
Baigiasi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa. Iš jai įgyvendinti skirtų 72,2 mln. eurų valstybės ir Europos žuvininkystės fondo paramos lėšų šiuo metu jau išmokėta 60 mln. eurų. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ragina paramos gavėjus laiku užbaigti projektus ir pateikti paskutinius mokėjimo prašymus. Didžioji paramos gavėjų dalis tai turi padaryti iki š. m. birželio 30 dienos.
 
Pagal penkias veiksmų programoje numatytas prioritetines kryptis 2007–2013 m. laikotarpiu NMA buvo pateiktos 406 paramos paraiškos. Jose buvo prašoma daugiau kaip 120 mln. eurų. Įvertinus pareiškėjų projektus, parama suteikta 257 projektams įgyvendinti. Bendra paramos suma – apie 71,9 mln. eurų.
 
Iš viso jau įsisavinta apie 85 proc. paramos lėšų, šiemet tikimasi paramos gavėjams išmokėti 12,3 mln. eurų – paskutines paramos lėšas. Iki šiol apie 40 projektų dar yra nebaigti. Tai 10 prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ projektų, 9 prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ projektai ir 17 prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ projektų.
 
Laiko įgyvendinti projektus liko nedaug
 
Bene labiausiai suskubti užbaigti projektus ir NMA pateikti tai įrodančius dokumentus turėtų priemonių „Žvejybos laivų modernizavimas“ (kai paraiškos pateiktos ne pagal supaprastintąsias taisykles), „Žvejybos uostai, prieplaukos ir iškrovimo vietos“, „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“, „Investicijos į akvakultūros įmones“ (kai paraiškos pateiktos ne pagal supaprastintąsias taisykles) bei priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“ dalyviai. Šių priemonių įgyvendinimo terminas – šių metų birželio 30 d.
 
Pasibaigus kiekvienos priemonės taisyklėse numatytam terminui, mokėjimo prašymai priimami dar 20 dienų, mažinant galutinę išmokos sumą 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
 
Pažymėtina, jog, teikdamas šiuos dokumentus, paramos gavėjas turi būti įgyvendinęs prisiimtus įsipareigojimus ir pasiekęs nustatytus rodiklius, taip pat jis turi laiku užbaigti projektą. Kitaip paramos gavėjas rizikuoja gauti ne visą jam skirtą paramos sumą. Jei įvykdyta tik pusė įsipareigojimų, gali tekti grąžinti ir jau išmokėtą paramos dalį.
 
Už paramą plės eksportą
 
Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė per metus parduoda apie milijoną kilogramų žuvų, o metinė grupės narių apyvarta siekia 5 mln. eurų. Grupę sudaro devynios žvejybos įmonės, kelios iš jų užsiima ir žuvų perdirbimu.
 
2014 m. vietos veiklos grupė kreipėsi paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos III krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“.
 
„Artimiausioje ateityje ketiname daugiau dirbti pagal Lietuvos kultūros paveldo tradicijas, norime daugiau lietuviškos produkcijos realizuoti užsienyje. Mums skirtą paramą panaudojome naujų rinkų paieškai – dalyvavome keliose maisto produktų parodose Anglijoje, Latvijoje, Lenkijoje“, – sakė Egidijus Narevičius, Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupės direktorius.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. birželio 19 d. 10:05