Žuvininkams gera žinia
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.17

Žuvininkams gera žinia

Žuvininkams gera žinia
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) skuba informuoti Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendrojo intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Parama bendro intereso priemonėms“ dalyvius: jiems projektų baigimo ir paskutinių mokėjimo prašymų pateikimo terminas pratęstas 3 mėnesiais.
 
Anksčiau veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse numatyta paskutinė diena užbaigti projektus ir pateikti galutinius mokėjimo prašymus buvo š.m. birželio 30 d.
 
Birželio 15 d. Žemės ūkio ministerija paskelbė atnaujintas veiklos srities „Parama bendro intereso priemonės“ taisykles, kurios šį terminą prailgino trimis mėnesiais.
 
NMA atkreipia dėmesį, kad projektų įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 36 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet projektas turi būti baigtas pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir kitus projekto baigimą įrodančius dokumentus ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
 
NMA primena, kad norint greičiau sulaukti paskutinės paramos išmokos užbaigti projektą ir pateikti galutinį mokėjimo prašymą galima ir nelaukiant paskutinės dienos.
 
Kitų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės nesikeičia.
 
Iki 2015 m. birželio 30 d. užbaigti projektus ir pateikti NMA tai įrodančius dokumentus privalo:
  • priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ dalyviai (pateikę paraiškas ne pagal supaprastintąsias taisykles);
  • priemonės „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“ dalyviai;
  • priemonės „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ dalyviai;
  • priemonės „Investicijos į akvakultūros įmones“ dalyviai (pateikę paraiškas ne pagal supaprastintąsias taisykles);
  • priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“ dalyviai.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. birželio 17 d. 08:35