Žuvininkai teikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.05

Žuvininkai teikė paraiškas

Žuvininkai teikė paraiškas
Žuvininkystės sektoriaus atstovai teikė paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemones.
 
Kompensuojama padaryta žala
 
Iki lapkričio 24 d. norintys gauti kompensaciją už žinduolių ir paukščių padarytą žalą laimikiui pateikė 31 paraišką pagal EJRŽF priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.
 
Pagal minėtą priemonę paramos galėjo kreiptis ūkio subjektai, kurių bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją 2016 metais yra didesnės kaip 3 105 Eur bei kurie verslinę žvejybą pasyvios žvejybos įrankiais vykdė ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros pakrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami skirtų žvejybos kvotų.
 
Įvertinus paraiškas, pareiškėjams bus taikoma 30 proc. kompensacija nuo ataskaitiniais metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją. Pareiškėjams, kurie įsigijo ir naudojo ataskaitiniams metais nuo žinduolių ir (ar) paukščių laimikį apsaugančią įrangą ir (arba) įrankius,  pateikė įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir naudojimą patvirtinus Žuvininkystės tarnybai, bus taikoma 40 proc. kompensacija.
 
Parama modernizuojant žvejybos laivus
 
Gruodžio 1 d. baigtas paraiškų priėmimas pagal EJRŽF priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Gauta viena paraiška, kurioje prašoma 1322 Eur paramos modernizuoti žvejybos laivo variklį.
 
Teikti paraiškas pagal šią priemonę buvo kviečiami ūkio subjektai, užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse.
 
Renkamos paraiškos
 
Taip pat primename apie šiuo metu renkamas paraiškas pagal EJRŽF priemones:
  • „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“ – iki gruodžio 15 d.
  • „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (supaprastinta parama)“ – iki gruodžio 22 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 5 d. 15:45