Žuvininkai pateikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.13

Žuvininkai pateikė paraiškas

Žuvininkai pateikė paraiškas
Gegužės pradžioje baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ (Priemonė) supaprastintąsias bei įprastas įgyvendinimo taisykles. Paraiškas itin aktyviai teikė žuvininkai, planuojantys šią paramą panaudoti pagal supaprastintą paramos teikimo tvarką.
 
Pagal EJRŽF priemonę paraiškas supaprastintai paramai gauti pateikė 12 įmonių, vykdančių verslinę žvejybą Baltijos jūroje, priekrantės žvejybos zonoje ar vidaus vandenyse. Bendra šiose paraiškose prašoma paramos suma siekia 478 782 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 500 000 Eur paramos lėšų. Pagal „didžiąsias“ Priemonės taisykles gauta 1 paraiška, joje prašoma paramos suma – 101 094,80 Eur (šaukimui buvo skirta 2 200 000 Eur paramos lėšų).
 
Akivaizdu, kad visiems – tiek supaprastintus, tiek įprastus projektus – įgyvendinsiantiems pareiškėjams pakaks šaukimams skirtų paramos lėšų.
 
Primename, kad pagal Priemonę numatyta veikla – didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę, išsaugoti, pagerinti sugauto laimikio kokybę, taip pat panaudoti nepageidaujamą priegaudą perdirbant, vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą; pagal „didžiąsias“ Priemonės taisykles – sužvejotos žuvies vartojamosioms savybėms ir (arba) kokybei gerinti, įsigyti inovacinių investicijų į laivus.
 
Paraiškos pagal EJRŽF priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ buvo renkamos iki gegužės 3 d. Pagal supaprastintą paramos teikimo tvarką šiais metais žuvininkai paraiškas NMA turės galimybę teikti dar du kartus – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. ir nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d.    
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 13 d. 11:18