Žuvininkai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.06

Žuvininkai kviečiami teikti paraiškas

Žuvininkai kviečiami teikti paraiškas
Nuo birželio 4 d. iki rugpjūčio 3 d.  žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemones „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ ir „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Pagal abi priemones paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus teritoriniame skyriuje nuo liepos 2 d. dokumentai bus priimami adresu: Blindžių g. 17, Vilnius. 
 
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
 
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje), užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, kviečiamos kreiptis pagal EJRŽF priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
Paramos lėšomis remiamas ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas, sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas, taip pat šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimas. Remiamos ir tokios investicijos, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą, gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos bei investicijos, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, procesus arba valdymo ir organizavimo sistemas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 2,5 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 600 000 Eur, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo), o likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Remiamas žvejybos laivų variklių keitimas
 
Užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse ir siekiantys modernizuoti savo turimus žvejybos laivus, kviečiami kreiptis paramos pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Paramos lėšomis remiamos ne tik žvejybos laivų variklių įsigijimo ir (arba) variklių pakeitimo paslaugų išlaidos, bet ir projekto viešinimo išlaidos bei žvejybos laivo variklio draudimo įmokų išlaidos (projekto įgyvendinimo laikotarpiu).
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc.) ir valstybės biudžeto (50 proc.). Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 15 848 Eur. Didžiausia galima paramos suma yra 10 000 Eur, finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 6 d. 14:37