Žuvininkai kviečiami teikti galutinius mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.07

Žuvininkai kviečiami teikti galutinius mokėjimo prašymus

Žuvininkai kviečiami teikti galutinius mokėjimo prašymus
Baigiantis paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. programiniam laikotarpiui, vis daugiau investicines priemones įgyvendinančių paramos gavėjų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikia galutinius mokėjimo prašymus bei projekto įgyvendinimo ataskaitas.
 
Laiko įgyvendinti Europos žuvininkystės fondo ir biudžeto lėšomis remiamus žuvininkystės sektoriaus plėtros ir konkurencingumo didinimo projektus liko nedaug, todėl dar nepateikusieji paskutinių mokėjimo prašymų turėtų suskubti tai padaryti. Š. m. balandžio 1 d. duomenimis, 90 proc. projektų yra baigti, o jų vykdytojai NMA jau pateikė tai rodančius dokumentus.
 
Projektus iki 2015 m. birželio 1 d. reikia baigti gaunantiesiems paramą pagal programos „Bendro intereso priemonės“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių planui Lietuvoje įgyvendinti“.
 
Paramos lėšomis atnaujinantys bei modernizuojantys laivus pagal priemones „Žvejybos laivų modernizavimas“, teikusiems paraiškas ne pagal supaprastintąsias taisykles, „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“ bei „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ asmenys turi baigti vykdyti projektus ir pateikti dokumentus iki š. m. birželio 30 d. Iki šios datos reikia atlikti investicijas ir priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sričių „Parama bendro intereso priemonėms“, „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“, priemonės „Investicijos į akvakultūros įmones“ (teikusiems paraiškas ne pagal supaprastintąsias taisykles) dalyviams.
 
Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės, įgyvendinančios projektus pagal priemonę „Žuvininkystės regiono plėtros strategijų įgyvendinimas“, turi juos užbaigti per dvejus metus nuo paramos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip 2015 m. rugpjūčio 1 d. Iki š. m. rugpjūčio 31 d. tai turi padaryti ir gaunantieji paramą pagal priemones „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“, „Bandomieji projektai“.
 
Projektų vykdytojai, įgyvendinantys projektus pagal priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama gamintojų organizacijų steigimui, restruktūrizavimui ir kokybės gerinimo planų įgyvendinimui“, juos turėtų baigti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
 
Pagal daugumą kitų programos priemonių ir jos sričių paramos gavėjai galutinius mokėjimo prašymus turi pateikti iki š. m. rugsėjo 30 d.
 
Primename, jog mokėjimo prašymai kartu su kitais išlaidų pagrindimą ir apmokėjimą įrodančiais bei jų tinkamumą pagrindžiančiais dokumentais turi būti pateikti tik atlikus visas projekte numatytas investicijas.
 
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokie dokumentai turi būti pridedami teikiant galutinį mokėjimo prašymą. Pavyzdžiui, jei projekte numatytos investicijos į akvakultūros įmonę atliekant statybos darbus, paramos gavėjai turi nepamiršti kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti ir statybos baigimo dokumentų bei laikytis kitų paramos sutartyje ar paraiškoje nurodytų įsipareigojimų.
 
Išmokėta parama pagal veiksmų programos priemones 2007–2015 m. siekia 58,47 mln. Eur. (201,89 mln. Lt).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. balandžio 8 d. 07:36