Žuvininkai gali kreiptis paramos žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.02

Žuvininkai gali kreiptis paramos žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti

Žuvininkai gali kreiptis paramos žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti
 
Nuo š. m. balandžio 6 d. iki birželio 5 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“. Tai vienintelis paraiškų pagal šią priemonę rinkimas šiais metais.
 
Paramos tikslas – žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti įmonės:
  • vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą.
Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Įgyvendinimo taisyklių 7 punkte nustatytus reikalavimus. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).
 
Didžiausia galima suma projektui yra 1 000 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 1 000 000 eurų.
 
(Vidmanto Matučio nuotr. / Klaipėda)
 
Naudinga informacija:
Informacija teikiantiems paraiškas pagal Veiksmų programos priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 2 d. 12:56