ŽRVVG – paramos galimybės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.06

ŽRVVG – paramos galimybės

ŽRVVG – paramos galimybės
Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“.
 
Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos iki lapkričio 2 d.
 
Paramos lėšos gali būti skiriamos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai (VPS) rengti, taip pat pareiškėjo gebėjimams stiprinti, mokymams ir bendradarbiavimui vystyti (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 12 000 Eur. Paramos lėšomis finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto lėšų.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo paraiškos pateikimo iki galutinio mokėjimo prašymo, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 5 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:06