ŽRVVG kviečiamos pasinaudoti parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.19

ŽRVVG kviečiamos pasinaudoti parama

ŽRVVG kviečiamos pasinaudoti parama
Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros grupės (ŽRVVG) kviečiamos teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Parengiamoji parama“.
 
Paraiškos renkamos nuo gegužės 15 d. iki birželio 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Pagal priemonę remiamas vietos plėtros strategijų rengimas ir gebėjimų stiprinimas, mokymai bei bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategijas.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skiriama 36 tūkst. Eur paramos. Didžiausia paramos suma vienam projektui yra 12 000 Eur. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto lėšų.
 
Atkeiptinas dėmesys, kad parama ŽRVVG skiriama vieną kartą ir tik vienai ŽRVVG vietos plėtros strategijai.
 
Daugiau informacijos:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:09