ŽRVVG gali kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.31

ŽRVVG gali kreiptis paramos

ŽRVVG gali kreiptis paramos
Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
 
Paraiškos renkamos iki rugsėjo 6 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo buveinės vietą.
 
Strategijų įgyvendinimui  2014–2020 m. paramos laikotarpiu bus skirta daugiau nei 12 mln. eurų. Paramos dydis kiekvienai ŽRVVG apskaičiuojamas vadovaujantis paramos skyrimo vietos plėtros strategijai įgyvendinti metodika. 
 
Naujuoju paramos laikotarpiu remiamos vietos plėtros strategijos, kuriomis, investuojant į kitus ekonomikos sektorius (išskyrus infrastruktūrą), įvairinama verslinės žvejybos ir akvakultūros veikla, didinamas konkurencingumas, taip pat visais žvejybos ir akvakultūros produktų grandies tiekimo etapais skatinamos naujovės bei darbo vietų kūrimas, apsaugomi ir gausinami gamtos ištekliai, žvejybos ir akvakultūros regionuose puoselėjamas kultūros, įskaitant žvejybos, paveldas, skatinama socialinė gerovė, stiprinamas žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vaidmuo vykdant vietos plėtrą ir kita.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pateiktų vietos plėtros strategijų (VPS) kokybė vertinama pagal atrankos kriterijus. Parama skiriama tik toms strategijoms, kurios pagal kokybės atrankos kriterijus surenka ne mažiau kaip 70 iš 100 balų. 70 balų nesurinkusios VPS nėra tinkamos finansuoti ir yra atmetamos arba grąžinamos pataisyti.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:08