ŽRVVG gali kreiptis paramos įgyvendinti strategijas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.01

ŽRVVG gali kreiptis paramos įgyvendinti strategijas

ŽRVVG gali kreiptis paramos įgyvendinti strategijas
Informuojame, kad nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 29 d. priimamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
 
Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo buveinės vietą. Paramos gali kreiptis žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG).
 
Maksimali šio kvietimo suma yra 1 638 617 Eur. Paramos dydis ŽRVVG apskaičiuojamas vadovaujantis paramos skyrimo vietos plėtros strategijai įgyvendinti metodika. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad pateiktų vietos plėtros strategijų (VPS) kokybė vertinama pagal atrankos kriterijus. Parama skiriama tik toms strategijoms, kurios pagal kokybės atrankos kriterijus surenka ne mažiau kaip 70 iš 100 balų. 70 balų nesurinkusios VPS nėra tinkamos finansuoti ir yra atmetamos arba grąžinamos pataisyti.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 1 d. 11:45