Žolės produkcijos pardavimo dokumentai – iki kovo 2 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.02.12

Žolės produkcijos pardavimo dokumentai – iki kovo 2 d.

Žolės produkcijos pardavimo dokumentai – iki kovo 2 d.
2014 m. deklaravusieji ganyklas ir pievas, skirtas prekinei žolės produkcijos gamybai, iki š. m. kovo 2 d. (pirmadienio) Nacionalinei mokėjimo agentūrai privalo pateikti produkcijos pardavimo įrodymo dokumentus. Įrodymo dokumentuose būtina nurodyti realizuojamos produkcijos rūšį. Parama skiriama už tokią lauko dalį, kurios produkcijos realizavimo dokumentai yra pateikti.
 
Produkcijos pardavimo faktui pagrįsti prie sąskaitų faktūrų būtina pridėti mokėjimo patvirtinimo dokumentų – kasos pajamų orderių arba grynųjų pinigų priėmimo kvitų, arba kasos aparato kvitų, arba mokėjimo nurodymų (jeigu atsiskaitymas vyksta ne grynaisiais pinigais) – bei produkcijos už ne mažiau kaip 72,41 Eur (250 Lt) už ha realizavimo dokumentų kopijas.
 
Pareiškėjai dokumentų kopijas turėtų patvirtinti tikrumo žyma ir pasirašyti kiekviename kopijų lape. Paliudyti dokumentų kopijų tikrumą gali seniūnijos, savivaldybės, Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojas arba pats pareiškėjas.
 
Sąskaitose faktūrose ar kituose žolės produkcijos realizavimą įrodančiuose dokumentuose turi būti nurodyta realizuotos produkcijos rūšis (tai gali būti presuotas šienas, šienainis, silosas, žolės miltai ir jų granulės, žolės granulės kurui).
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad pareiškėjai, deklaravę naudmenas kodu 5PP-2 „Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolės produkcijos gamybai“, turi būti įregistruoti arba patvirtinti Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registre. Jei pareiškėjas nėra patvirtintas arba įregistruotas minėtame registre, tiesioginės išmokos už naudmenų kodu 5PP-2 deklaruotus plotus jam nebus skiriamos.
 
Parama pagal šį kodą skiriama ūkininkų ūkiams, žemės ūkio bendrovėms (kooperatyvams) ir kitoms įmonėms, gaminančioms žolės produkciją parduoti ir pateikusioms žolės produkcijos realizavimo dokumentus ne vėliau kaip kovo 2 d.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:56