Žolės produkcijos pardavimą įrodantys dokumentai – iki kovo 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.01.10

Žolės produkcijos pardavimą įrodantys dokumentai – iki kovo 1 d.

Žolės produkcijos pardavimą įrodantys dokumentai – iki kovo 1 d.
Pareiškėjams, deklaravusiems naudmenų plotus kodu 5PP-2 „(Ganyklos) pievos, skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, parama skiriama tada, kai jie pateikia produkcijos pardavimo įrodymo dokumentus: sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras (jei pardavėjas yra PVM mokėtojas). Šiuos dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) reikia pateikti iki šių metų kovo 1 d.
 
Produkcijos pardavimo faktui pagrįsti prie minėtų sąskaitų faktūrų būtina pridėti mokėjimo patvirtinimo dokumentus – kasos pajamų orderius arba grynųjų pinigų priėmimo kvitus, arba kasos aparato kvitus, arba mokėjimo nurodymus (jeigu atsiskaitymas vyksta ne grynaisiais pinigais) ir šios produkcijos už ne mažiau kaip 250 Lt/ha realizavimo dokumentų kopijas.
 
Pareiškėjas turėtų neužmiršti dokumentų kopijas patvirtinti tikrumo žyma ir pasirašyti kiekviename kopijų lape. Dokumentų kopijų tikrumą paliudyti gali ir seniūnijos / savivaldybės darbuotojas / NMA darbuotojas.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad žolės produkcija yra presuotas šienas, šienainis, silosas, žolės miltai ir jų granulės, žolės granulės kurui. Neretai NMA pateikiamose sąskaitose faktūrose realizuota produkcija įvardijama kaip šienas, o tai nėra teisinga. Jose turi būti nurodyta kuri nors iš aukščiau paminėtų žolės produkcijos rūšių.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:46