Žinių perdavimo ir informavimo veiklų taisyklių pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.11.16

Žinių perdavimo ir informavimo veiklų taisyklių pakeitimai

Žinių perdavimo ir informavimo veiklų taisyklių pakeitimai
Informuojame, jog šią savaitę buvo pakeistos 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sričių „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ ir „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklės.
 
Informuojame, jog Naujose taisyklėse numatyta investicijų perskirstymo galimybė – lėšos galės būti perskirstomos iki 10 proc. tarp kiekvienos atskiros išlaidų kategorijos, tačiau neviršijant pagal atskirus mokėjimo prašymus ir bendros paramos sutartyje numatytos paramos sumos. Svarbu atkreipti dėmesį, jog perskirstant lėšas, įgyvendinimo taisyklėse nustatyti paramos dydžiai už vienos dienos seminaro, lauko dienos arba grupės narių susitikimo organizavimą ir konferencijos organizavimą (pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“) bei už vieną akademinę valandą, skirtą apmokyti vieną galutinį naudos gavėją, ir Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą vienam asmeniui (pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“) negalės būti viršyti, kaip ir įgyvendinimo taisyklėse numatytų tam tikrų tinkamų išlaidų paramos dydžiai. 
 
Jei išlaidos pagal atskiras išlaidų kategorijas bus perskirstomos daugiau kaip 10 proc., jos nebus finansuojamos. Išlaidos nebus finansuojamos ir jei perskirsčius investicijas bus prašoma kompensuoti išlaidas, kurios nėra numatytos įgyvendinimo taisyklėse ir paramos sutartyje. Tuo tarpu išlaidų sumų mažinimas nėra ribojamas.
 
Paramos sutartis dėl šių pakeitimų nebus keičiama.
 
Minėti taisyklių pakeitimai galioja projektams, įgyvendinamiems pagal 2016, 2017, 2018 metų minėtas įgyvendinimo taisykles. Pateikiame įsakymų pakeitimus:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. lapkričio 19 d. 14:34