Žinių perdavimo ir informavimo veikloms lėšų pakaks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.07

Žinių perdavimo ir informavimo veikloms lėšų pakaks

Žinių perdavimo ir informavimo veikloms lėšų pakaks
Balandžio 30-oji buvo paskutinė diena, kai mokymo įstaigos galėjo pateikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ ir „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.
 
Paramos pagal KPP priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ galėjo kreiptis mokslo ir studijų institucijos, ir profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ buvo skirta daugiau nei 2 mln. Eur paramos lėšų, tuo tarpu bendra pateiktose 3 paraiškose prašoma Europos Sąjungos (ES) paramos suma sudaro beveik 600 tūkst. Eur.
 
Pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ mokymo įstaigoms, planuojančioms rengti informavimo renginius, buvo skirta 3,4 mln. Eur paramos lėšų. Nacionalinei mokėjimo agentūrai per paraiškų rinkimo laikotarpį pateikta 15 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma siekia 2 065 071 Eur.
 
Kadangi pagal abi veiklos sritis ES paramos paprašyta mažiau, nei buvo jų skirta, visiems planuojamiems įgyvendinti mokymo projektams skirtų paramos lėšų pakaks.
 
Pareiškėjai paramą pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ galės panaudoti mokymo kursams organizuoti pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformalias mokymo programas, įtrauktas į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sąvadą; pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – parodomiesiems bandymams, seminarams, lauko dienoms organizuoti ir vykdyti, skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas. Visi minėti renginiai turės būti skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams ūkį turintiems asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradicinio amato puoselėtojams. 
 
Paraiškų vertinimas
 
Pagal minėtas veiklos sritis pateikti projektai bus vertinami: pirmiausia bus įvertinta jų atitiktis atrankos kriterijams sutikrinant  pareiškėjų paramos paraiškose pasižymėtus atrankos kriterijus ir su paramos paraiška pateiktus dokumentus.
 
Norintys gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ privalo surinkti 40 atrankos balų, pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – 50 atrankos balų.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“, galite susipažinti čia.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“, galite susipažinti čia.
 
Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, vertinamas paraiškų tinkamumas skirti paramą. Tinkamumo vertinimo metu bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra padidintos.
 
Pagal abi veiklos sritis tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 7 d. 10:13