Ženklas „Kokybė“ – garantija vartotojui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.13

Ženklas „Kokybė“ – garantija vartotojui

Ženklas „Kokybė“ – garantija vartotojui
Žemės ūkio produktų gamintojai, pageidaujantys savo produkciją pažymėti ženklu „Kokybė“, nuo kovo 13 dienos iki šių metų pabaigos gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“.
 
Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais. Šia priemone galės pasinaudoti tie, kurių gaminama ar auginama produkcija kokybe pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus arba dėl specialių gamybos būdų pasižymi ypatingomis savybėmis.
 
Paraiškas paramai gauti gali teikti turintys galiojantį išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos (IKP) sertifikatą, patvirtinantį, kad produktai ir (ar) gamybos procesas atitinka IKP keliamus reikalavimus. Šiais metais pakoreguotose priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad pareiškėjai, turintys galiojantį IKP sertifikatą, paraiškas galės teikti ir nuo sertifikavimo praėjus daugiau negu metams.
 
Sertifikavimo terminai skirtingi
 
Šiuo metu teisė sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus suteikta dviem įmonėms: VšĮ „Ekoagros“ ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai. Galutiniai terminai prašymams sertifikuoti IKP produktus yra skirtingi. Nors paramos paraiškas galima teikti iki pat šių metų pabaigos, prašymus IKP sertifikatui gauti reikėtų pateikti atsižvelgiant į prašymų priėmimo terminus.
 
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūroje nustatyti prašymų priėmimo terminai priklauso nuo žemės ūkio ir maisto produktų gamybinės veiklos srities. Vaisių, uogų, daržovių, grūdų augintojų prašymai šiemet priimami iki birželio 15 d. Bičių produktų ir jų mišinių gamintojai prašymus gali teikti iki rugpjūčio 31 d., o kombinuotųjų pašarų, paukštininkystės, pieno ir mėsos gamintojai bei visi perdirbantys išskirtinės kokybės produkciją – ištisus metus (tačiau patikros vietoje metu privalo vykti IKP gamyba, o sutartis turi būti sudaryta iki IKP gamybos pradžios). VšĮ „Ekoagros“ prašymus dėl IKP sertifikavimo priima iki birželio 15 d.
 
Parama – ir produktų su kilmės nuoroda gamintojams
 
Teikti paraiškas pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ gali ir gamintojai, kurių produkcija įtraukta į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tvarkomą saugomų kilmės vietos nuorodų  ir saugomų geografinių nuorodų  registrą. Šiuo metu Lietuvoje saugomais produktais su kilmės vietos nuoroda yra pripažinti „Seinų/Lazdijų krašto medus“ ir „Daujėnų naminė duona“. Šiame registre yra įregistruoti „Lietuviško varškės sūrio“ ir midaus „Stakliškės“, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda, pavadinimai.
 
Pagal priemonės įgyvendinimo taisykles dėl paramos gali kreiptis ir VMVT Garantuoto tradicinio gaminio gamintojų registre įregistruoti fiziniai bei juridiniai asmenys. Šiuo metu tokiais tradiciniais gaminiais yra pripažinti „Skilandis“ ir „Žemaitiškas kastinys“. Parama gali būti teikiama gaminantiems (auginantiems) tik žmonėms vartoti skirtą produkciją: mėsą, pieno produktus, kruopas, daržoves, vaisius, uogas, medų ir kt.
 
Praplėstas finansuotinų išlaidų sąrašas
 
Pagal priemonę vienai ūkio valdai gali būti skiriama iki 10 358 litų paramos už vienerius metus, paramos lėšomis padengiant iki 100 proc. finansuoti tinkamų išlaidų. Pažymėtina, kad vykdantiems ekonominę veiklą, net jei jie nėra PVM mokėtojai, PVM nekompensuojamas.
 
Paramos lėšos gali būti naudojamos visoms su IKP sertifikavimu ir kontrole susijusioms išlaidoms padengti – finansuojamos sertifikavimo išlaidos, sertifikato galiojimo metu atliekamų patikrų išlaidos ir tyrimai, numatyti IKP specifikacijose. Taip pat – metinis įnašas už dalyvavimą nacionalinėje maisto kokybės schemoje, kuris gali būti mokamas organizacijai, kurios narys yra pareiškėjas ir kuri įsipareigoja sutartyje su pareiškėju nustatyta tvarka administruoti įnašą (ne daugiau nei 500 Lt). Įnašas gali būti naudojamas IKP populiarinimo priemonėms organizuoti.
 
Pakoregavus priemonės įgyvendinimo taisykles, praplėstas ir tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas. Prie kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo išlaidų grupės priskirtos ir reklaminio stendo, reklaminių juostų bei lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos bei padidinta minėtų išlaidų dalis – dabar ji galės siekti iki 4000 litų per metus. Prie tinkamų finansuoti išlaidų yra priskiriamas ir leidimą sertifikuoti IKP turinčios sertifikavimo įstaigos imamas registracijos mokestis, kanceliarijos prekių ir smulkios biuro įrangos įsigijimas (ne daugiau kaip 300 Lt per metus). Taip pat – etiketės, prekinės pakuotės su ženklu „Kokybė“ spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos. Šioms išlaidoms kompensuoti skiriama suma galės siekti iki 6000 litų per metus. Vizitinių kortelių ar skrajučių maketavimui ir spausdinimui skirta išlaidų dalis liko nepakitusi – ne daugiau kaip 2000 Lt per metus.
 
Pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemos“ per visą programinį laikotarpį pareiškėjams jau išmokėta daugiau kaip 1,2 mln. Lt paramos. Priemonės įgyvendinimo taisykles galite rasti paspaudę šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:08