Žemės valdymo dokumentai – iki nustatytos datos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.24

Žemės valdymo dokumentai – iki nustatytos datos

Žemės valdymo dokumentai – iki nustatytos datos
Siekiantieji gauti išmokas už 2015 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus turėtų laiku pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) žemės valdymo teisę ir žemės dirbimą patvirtinančius dokumentus.
 
Iki spalio 1 d. – savarankiškai užpildžius elektroninę paraiškos formą
 
Savarankiškai užpildę paraiškos elektroninę formą, bet praėjusiais metais nepateikę paraiškos  asmenys NMA privalo atsiųsti deklaruotų laukų žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų (su žemės sklypų planais) kopijas iki spalio 1 d.
 
Žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų kopijas privalo pateikti ir tie pareiškėjai, kurie 2015 m. paraiškos elektroninę formą pildė patys ir praėjusiais metais deklaruotus plotus padidino daugiau negu 1 ha, o padidintas plotas nebuvo deklaruotas kitų pareiškėjų. Šie pareiškėjai turi pateikti praėjusiais metais nedeklaruoto ir didesnio nei 1 ha ploto žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų (su žemės sklypų planais) kopijas. Pažymėtina, kad skaičiuojamas bendras praėjusiais metais nedeklaruotas 1 ha plotas, o ne atskiro lauko plotas.
 
Jeigu žemės (viso arba padidinto didesnio nei 1 ha ploto) valdymo teisę patvirtinantys dokumentai nebus pateikti iki spalio 1 d., visa pateikta paraiška bus atmesta.
 
Iki lapkričio 1 d. – padidinus (sumažinus) deklaruotą plotą
 
NMA, įtarusi, kad pareiškėjai padidino arba sumažino deklaruotą plotą, siekdami gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus), paprašo jų patikslinti duomenis. Pareiškėjai privalo pateikti viso ploto žemės dirbimo įrodymo dokumentus bei žemės nuosavybės arba žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus.
 
Jei pareiškėjas padidino deklaruotus plotus, tačiau nepateikė prašomų dokumentų, NMA siunčia pranešimą praėjusiais metais šį plotą deklaravusiam asmeniui prašydama paaiškinti ploto sumažinimo priežastis. Jei jis įrodo, kad plotas nebuvo sumažintas, siekiant sukurti sąlygas kitam pareiškėjui gauti didesnę išmoką už pirmuosius hektarus, išmoka už pirmuosius hektarus šiam pareiškėjui mokama.
 
Pareiškėjams, nepateikusiems paminėtų dokumentų iki lapkričio 1 d. arba pateikusiems ne viso ploto valdymo ir dirbimo dokumentus, išmoka už pirmuosius 30 ha nemokama. Ši išmoka nemokama ir nustačius, kad valda buvo padidinta, siekiant gauti didesnę išmoką.
 
Po lapkričio 1 d. pateikti žemės valdymo ir žemės ūkio veiklos dokumentai neadministruojami.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:47