Žemės ūkio vandentvarkos projektai – pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.21

Žemės ūkio vandentvarkos projektai – pirmumo eilėje

Žemės ūkio vandentvarkos projektai – pirmumo eilėje
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė jų pirmumo eiles.
 
 
Paraiškos pagal minėtą veiklos sritį buvo renkamos nuo š. m. rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d. Iš viso buvo pateikta 110 paraiškų, kurių bendra vertė – 32,26 mln. eurų. Skirta 25 mln. eurų paramos suma, t. y. mažiau, negu buvo prašoma.
 
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl tikrinant administracinę atitiktį buvo sudaryta projektų pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 74 paraiškos, surinkusios nuo 45 iki 70  balų (įskaitytinai).
 
NMA specialistai pažymi, kad pirmumo eilė sudaryta remiantis paties pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams.
 
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis buvo sudaryta veiklos srities „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ projektų pirmumo eilė:
  1. Projektai, pagal kuriuos numatoma rekonstruoti polderius arba daugiau kaip 10 km griovių, – suteikiama 20 balų.
  2. Projektai, pagal kuriuos prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
prašomas 75–79 proc. intensyvumas – suteikiami 5 balai;
prašomas 70–74 proc. intensyvumas – suteikiama 10 balų;
prašomas 65–69 proc. intensyvumas – suteikiama 15 balų;
prašomas iki 64 proc. intensyvumas – suteikiama 20 balų.
  1. Numatoma atlikti melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie yra teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
1 arba 2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
3 arba 4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
  1. Didesnis narių, kurių valdomuose plotuose (valdomas plotas sudaro ne mažiau kaip 5 proc. ploto, kuriame vykdoma rekonstrukcija) atliekama melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, skaičius:
3–5 nariai – suteikiami 5 balai;
6–7 nariai – suteikiama 10 balų;
8–10 narių – suteikiama 15 balų;
11–13 – suteikiama 20 balų;
14 ir daugiau narių – suteikiami 25 balai;
  1. Projektai, pagal kuriuos asociacijų ir fizinių, ir (arba) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos arba fizinių ir (arba) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal veiklos sritį (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje, – suteikiama 20 balų.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia. Tolesnę paraiškų administravimo eigą pareiškėjai gali stebėti informaciniame portale.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 09:02